Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Dezinformacja o koronawirusie: jak ją rozpoznać i jak jej przeciwdziałać

Od plotek o rozprzestrzenianiu wirusa przez zupę z nietoperza po fałszywe doniesienia o bitwach o zapasy sprzętu medycznego – infosfera jest dziś zalewana nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi epidemii COVID-19. Według WHO fałszywe informacje “rozprzestrzeniają się szybciej niż wirus” i wywołują informacyjną pandemię na skalę światową.
Jak rozpoznać dezinformację i jak jej przeciwdziałać? Co Unia Europejska robi w tej kwestii?

Czytaj więcej...

Mobilność pracowników - wytyczne Komisji Europejskiej

Koronawirus: Komisja przedstawia praktyczne wytyczne, dążąc do zapewnienia swobodnego przepływu pracowników o krytycznym znaczeniu. Komisja wydała 30 marca nowe praktyczne zalecenia, których celem jest zapewnienie, aby pracownicy mobilni w obrębie UE – zwłaszcza zatrudnieni w zawodach o krytycznym znaczeniu dla walki z pandemią koronawirusa – mogli dotrzeć do swojego miejsca pracy. Chodzi tu między innymi o osoby zatrudnione w sektorze opieki zdrowotnej i w sektorze spożywczym oraz w innych istotnych obszarach usług podstawowych, takich jak opieka nad dziećmi lub opieka nad osobami starszymi, a także o personel o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Czytaj więcej...

Prawa człowieka i demokracja: dążenie do zapewnienia godności i równości na całym świecie

We wspólnym komunikacie oraz planie działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024 wydanym w środę Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel nakreślili priorytety i kierunki działań w dziedzinie praw człowieka i demokracji. Ponadto, z uwagi na strategiczne znaczenie planu, Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel przedłożyli Radzie wspólny wniosek dotyczący stanowienia większością kwalifikowaną w kwestiach wchodzących w zakres planu działania. Umożliwi to szybsze i bardziej efektywne podejmowanie decyzji w sprawach związanych z prawami człowieka i demokracją.

Czytaj więcej...

Operatorzy GSM pomogą w walce z pandemią

W ramach odpowiedzi na COVID-19 komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton rozmawiał z dyrektorami generalnymi europejskich firm telekomunikacyjnych oraz stowarzyszeniem operatorów telefonii komórkowej (GSMA). Chodzi o zapewnienie odporności sieci oraz udostępnianie anonimowych metadanych do modelowania i prognozowania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Czytaj więcej...

Koronawirus: KE przedstawia praktyczne rozwiązania, które zapewnią stały przepływ towarów w całej UE dzięki zielonym korytarzom

Komisja przedstawiła w poniedziałek nowe praktyczne rozwiązania dotyczące wdrażania wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami, aby utrzymać stały przewóz towarów w całej UE podczas obecnej pandemii. Państwa członkowskie zostały poproszone o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla „zielonych korytarzy", aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie ogólnounijnych łańcuchów dostaw. Przejścia graniczne dla zielonych korytarzy powinny być otwarte dla wszystkich pojazdów towarowych, bez względu na przewożone przez nie towary. Przekraczanie granicy, w tym wszelkie kontrole i badania przesiewowe, nie powinny trwać dłużej niż 15 minut.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.