Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Zauważaj i zwalczaj dezinformację

dłonie na klawiaturze piszące
Podczas pandemii przekonaliśmy się, jak szybko nieprawdziwe informacje rozprzestrzeniają się w internecie.
W załączeniu udostępniamy materiały dla nauczycieli szkół średnich, którzy mogą nauczyć uczniów odróżniać prawdziwe informacje w internecie od nieprawdziwych. Materiały obejmują prezentację PowerPoint, którą można dostosować do swoich potrzeb, i broszurę z instrukcjami dla nauczycieli.

Czytaj więcej...

Zwalczanie handlu ludźmi: nowa strategia

strażnik straży granicznej na łódce patrzący przez lornetkę, z tyłu widać wodę; jest na jakiejś przystani
Komisja przedstawia dziś (tj. 14 kwietnia 2021 r.) nową strategię zwalczania handlu ludźmi (2021–2025). Strategia skupia się na zapobieganiu przestępstwom, ściganiu ich sprawców oraz ochronie ofiar i wzmacnianiu ich pozycji. W latach 2017–2018 w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 14 000 ofiar. Szacuje się, że w skali światowej zyski handlarzy ludźmi sięgają 29,4 mld euro w ciągu zaledwie jednego roku.

Czytaj więcej...

Walka z przestępczością zorganizowaną: nowa 5-letnia strategia

szare fidurki osób stojących w kolejce, jedna figurka czerwona, ponieważ jest w środku lupy
Komisja przedstawia dziś (tj. 14 kwietnia 2021 r.) nową strategię UE dotyczącą zwalczania przestępczości zorganizowanej. Główne założenia strategii to poprawa ścigania przestępstw i usprawnienie współpracy sądowej, likwidacja struktur przestępczości zorganizowanej i zajęcie się wysoce priorytetowymi rodzajami przestępczości, eliminacja zysków pochodzących z działalności przestępczej i zapewnienie nowoczesnej reakcji w obliczu rozwijających się technologii. 

Czytaj więcej...

123 mln euro na badania naukowe i innowacje w celu zwalczania mutacji koronawirusa

kilka banknotów 500 euro
Komisja uruchamia 123 mln euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa" na pilne badania nad wariantami koronawirusa. Nadzwyczajne środki finansowe po raz pierwszy uruchomione w ramach programu „Horyzont Europa" uzupełniają szereg finansowanych przez UE działań w zakresie badań naukowych i innowacji mających na celu walkę z koronawirusem i stanowią wkład w działania Komisji na rzecz zapobiegania skutkom wywołanym wariantami koronawirusa, łagodzenia ich i reagowania na nie, zgodnie z europejskim planem gotowości do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19: „Inkubator Hera".

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.