Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Zdrowie dziennikarskim okiem

Trwa kolejna edycja konkursu dla dziennikarzy zajmujących się tematyką zdrowia. Do udziału zapraszamy autorów z całej UE! Zwycięzcy otrzymają wysokie nagrody pieniężne – do 6,5 tys. euro. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2013 r. Konkurs „Zdrowie UE” przebiega dwuetapowo – najpierw wyłaniani będą laureaci krajowi, potem europejscy.

Kolejna, piąta już edycja konkursu ma ten sam cel co poprzednie – promować i nagradzać najlepsze artykuły informujące społeczeństwo o tym, jak dbać o zdrowie, o opiece zdrowotnej oraz o prawach pacjentów. Ponieważ Chorwacja przystępuje do UE 1 lipca tego roku, w konkursie mogą już wziąć udział dziennikarze z aż 28 krajów!

Unijny komisarz ds. zdrowia Tonio Borg powiedział: - Informowanie społeczeństwa o kwestiach związanych ze zdrowiem jest szalenie ważne. Dziennikarze odgrywają pierwszoplanową rolę w tym procesie, dostarczając czytelnikom informacji o tym, jak zachować zdrowie, jak korzystać z praw przysługujących pacjentom lub jak poruszać się po systemach opieki zdrowotnej. Dlatego już po raz piąty zapraszamy dziennikarzy zajmujących się tematyką zdrowotną do udziału w konkursie na najlepszy artykuł w tej dziedzinie.

Tematy
Tematy ogólne tegorocznej edycji to profilaktyka, opieka zdrowotna, systemy opieki zdrowotnej oraz prawa pacjenta. Tematy szczegółowe to:

 • opieka zdrowotna za granicą
 • choroby rzadkie
 • dawstwo i przeszczepianie narządów
 • pracownicy służby zdrowia
 • bezpieczeństwo pacjenta i zakażenia szpitalne
 • choroby przewlekłe: nowotwory, choroby układu krążenia i cukrzyca
 • szczepienie przeciwko grypie i szczepienia u dzieci
 • racjonalne stosowanie antybiotyków
 • proces starzenia się i różne formy demencji
 • aktywność i zdrowie w podeszłym wieku
 • produkty farmaceutyczne
 • czynniki mające wpływ na stan zdrowia: papierosy, alkohol, odżywianie i aktywność fizyczna.
 •  

Nagrody
Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 6,5 tys. euro, a zdobywcy nagrody drugiej i trzeciej odpowiednio 4 tys. euro i 2,5 tys. euro.
W każdym państwie UE pierwsze, krajowe jury, w którego skład wejdą dziennikarze i eksperci w dziedzinie zdrowia publicznego, pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji Europejskiej, wybierze jednego krajowego finalistę. Spośród 28 finalistów drugie jury – na szczeblu unijnym – wybierze następnie trzech zwycięzców. 28 finalistów zaproszonych zostanie na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Brukseli na początku przyszłego roku.

Regulamin

 • Uczestnicy konkursu muszą być pełnoletnimi obywatelami jednego z 28 państw członkowskich UE lub na stałe w nim zamieszkiwać.
 • Każdy z uczestników może przedstawić nie więcej niż dwa artykuły, natomiast zgłoszenia od zespołów będą przyjmowane pod warunkiem, że zespół nie liczy więcej niż pięć osób.
 • Wszystkie zgłoszone artykuły muszą być artykułami pierwotnie opublikowanymi w prasie drukowanej lub w serwisie internetowym w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 30 września 2013 r. oraz muszą być napisane w jednym z urzędowych języków UE.
 • Długość artykułu nie powinna przekraczać 20 tys. znaków (ze spacjami).
 • Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na poświęconej mu stronie internetowej.


 
Zgłosić artykuł lub uzyskać więcej informacji można na stronie internetowej.
Konkurs na Facebooku: EU Health Prize for Journalists
Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia na Twitterze: @EU_Health


Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.