Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Konsultacje Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Województwa Zachodniopomorskiego – wypowiedz się!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego to dokument, który określa kierunki regionalnej interwencji na konkretny okres programowania unijnego, tym razem opracowywany jest RPO na lata 2014 – 2020. Zarząd Województwa zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców regionu do udziału w spotkaniu otwartym dotyczącym założeń Programu. W trakcie spotkania konsultowany będzie cały dokument, przedstawiciele Zarządu Województwa odniosą się także do uwag zgłaszanych przez mieszkańców. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat przyjętych w projekcie Programu założeń.
To jest właśnie ten moment, kiedy możemy i powinniśmy się wypowiedzieć.


Przedmiotowy Program opracowany został na bazie regionalnych dokumentów strategicznych i programowych:
- Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020,
- Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego,
- Strategii sektorowych oraz wynikających z nich Programów Strategicznych,
wraz z towarzyszącymi im diagnozami, analizami i konsultacjami, które pozwoliły na zidentyfikowanie aktualnych potrzeb, wyzwań i szans Regionu.
Przy opracowywaniu projektu RPO WZ 2014 – 2020 uwzględniono zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych, w tym w szczególności – Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – EUROPA 2020, a także Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020 oraz Strategii Rozwoju Kraju 2020. Jednocześnie wzięte pod uwagę zostały dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektyw 2004-2006 oraz 2007-2013.


KIEDY I GDZIE ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA KONSULTACYJNE?
w Szczecinie 9 stycznia 2014 roku o godzinie 10.00 w Teatrze Polskim przy ul. Swarożyca 5,
w Koszalinie 16 stycznia 2014 roku o godzinie 12.00 w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. J. Słowackiego, ul. Heleny Modrzejewskiej 12.
Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza (patrz - załączniki)  i odesłanie go na adres akosowicz@wzp.pl.
Wszelkie informacje dotyczące spotkań można otrzymać pod numerem telefonu 800 345 534


JAK ZGŁOSIĆ SWOJE UWAGI?
Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat projektu RPO WZ 2014-2020 należy pobrać i wypełnić formularz zgłaszania uwag (patrz - załączniki). Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, dlatego wypełniony formularz w formacie „.doc” należy przesyłać na adres e-mail: konsultacjerpo@wzp.pl. W tytule należy wpisać „Konsultacje RPO WZ 2014-2020”.

Będzie również możliwość oglądania transmisji na żywo ze spotkania w Szczecinie, która odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej


W ramach procesu konsultacji odbędą się również:
- 21 stycznia 2014 r. - spotkanie z organizacjami pozarządowymi,
- czat z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem.
(Godzina rozpoczęcia spotkania oraz jego miejsce, jak również informacje na temat czatu zostaną podane w terminie późniejszym.)

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 trwać będą do 27 stycznia 2014 r.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.