Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Europejski Dom Społeczeństwa Obywatelskego - wypowiedz się!

Według najnowszych badań w ramach Unii Europejskiej (UE) zaledwie jedna trzecia z ponad 30 000 respondentów jest przekonana, że jest dobrze poinformowana w kwestii swoich praw, jako obywatela. Zaufanie do Unii Europejskiej stopniowo obniżało się na przestrzeni ostatnich paru lat, pomimo że ogólnie nadal przekracza ono zaufanie obywateli do rządów krajowych.  Wypełnij ankietę i wypowiedź się  co myślisz o bieżących inicjatywach oraz czego oczekujesz w odniesieniu do spraw UE w przyszłości.

Ogólnie obywatele nie czują związku z instytucjami UE i mają wrażenie, że mają niewiele do powiedzenia w procesie decyzyjnym UE. Z drugiej strony obywatele wydają się wiele oczekiwać od UE, na przykład w odniesieniu do skutecznych działań w celu załagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego. Biorąc pod uwagę powyższe, UE poszukuje sposobów na udoskonalenie zaangażowania opinii publicznej w sprawy UE oraz zwiększenia jej uczestnictwa w publicznym procesie formułowania zasad polityki UE. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają kluczową rolę w tych staraniach, zapewniając platformę współpracy między obywatelami a instytucjami UE.
 
W celu dalszego zrozumienia potrzeb obywateli oraz społeczeństwa obywatelskiego, a także w celu oceny istniejących inicjatyw zmierzających do aktywnego zaangażowania w sprawy UE, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Komisji Europejskiej zleciła przeprowadzenie badania dot. ustanowienia „European house for Civil Society” (europejskiego domu społeczeństwa obywatelskiego). Badanie to ma na celu przede wszystkim zbadanie, czy istnieje zapotrzebowanie na taki europejski dom, jakie luki ma on zapełnić oraz w jaki sposób uzupełni inne istniejące inicjatywy i organizacje. Następnie oceni wykonalność projektu oraz ostatecznie zbada, w jaki sposób UE może go wspierać.
 
Jako część badań nad potrzebą istnienia European House for Civil Society oraz sposobu jego funkcjonowania, przeprowadzana jest ankietę w celu poznania, co obywatele i społeczeństwo obywatelskie myślą o bieżących inicjatywach oraz czego oczekują w odniesieniu do spraw UE w przyszłości.
 
Ankieta zawiera głównie pytania wielokrotnego wyboru, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 5-10 minut, zapewnione jest również dodatkowe miejsce w celu zamieszczenia bardziej szczegółowych komentarzy. Po zakończeniu należy kliknąć przycisk „Submit” w dolnej części ostatniej strony. Prosimy o udzielenie odpowiedzi do 30 stycznia 2014.
 
Dostępne są 2 ankiety:

- dla obywateli - dostępna pod linkiem: http://www.ghkint.com/surveys/civilsociety-pl/

- dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego - dostępna pod linkiem: http://www.ghkint.com/surveys/civilsocietyorganisations-pl/ 


Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.