Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Nowe przepisy chronią pacjentów przed sfałszowanymi lekami

Podrabianie leków od dawna stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w UE. Stosowane będą nowe unijne przepisy dotyczące zabezpieczeń leków na receptę sprzedawanych w UE.

Zgodnie z tymi przepisami producenci będą musieli zamieszczać na opakowaniach leków na receptę dwuwymiarowy kod kreskowy oraz element uniemożliwiający naruszenie opakowania. Z kolei pracownicy aptek – w tym również aptek prowadzących sprzedaż przez internet – oraz szpitali będą musieli sprawdzić autentyczność leku przed wydaniem go pacjentowi. Jest to ostatni etap wdrażania unijnej dyrektywy w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych z 2011 r., która ma zagwarantować bezpieczeństwo i jakość leków sprzedawanych w UE.
9 lutego 2019 r. to kolejna przełomowa data w procesie zabezpieczania leków z myślą o pacjentach w całej UE. Dyrektywa w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych została przyjęta prawie siedem lat temu. Teraz zostanie w pełni wdrożona dzięki wprowadzeniu kompleksowego systemu weryfikacji i zabezpieczeń leków na receptę. Oznacza to, że wszystkie apteki i szpitale w UE będą musiały dysponować systemem, który ułatwi skuteczne wykrywanie podrobionych leków. Po wprowadzeniu nowego systemu trzeba będzie zrealizować jeszcze kilka czynności gwarantujących jego prawidłowe funkcjonowanie w całej UE. Jednak już teraz mogę z zadowoleniem stwierdzić, że zapewniamy obywatelom kolejną formę ochrony przed zagrożeniami związanymi z nielegalnymi, nieskutecznymi lub niebezpiecznymi lekami, powiedział komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis
Od początku mojej kadencji zachęcam ministrów państw UE do tego, by monitorowali nowy system i pomagali wszystkim zainteresowanym w przygotowaniu się na wejście w życie nowych przepisów, dzięki którym sfałszowane leki nie trafią do rąk pacjentów. W najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy monitorować nowy system, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie. Z niecierpliwością czekam na oficjalne wprowadzenie systemu, które nastąpi jutro. W przededniu wyborów europejskich warto podkreślić, że jest to kolejny przykład wartości dodanej, jaką niesie ze sobą współpraca w skali UE – dodał.
Leki bez zabezpieczeń dopuszczone do sprzedaży przed sobotą 9 lutego 2019 r. mogą również pozostać na rynku aż do czasu, gdy upłynie data ich ważności. Jednak nowy kompleksowy system weryfikacji będzie wymagał od osób upoważnionych (czyli przede wszystkim od farmaceutów i pracowników szpitali) sprawdzania autentyczności produktów w całym łańcuchu dostaw. Nowy system umożliwi państwom członkowskim śledzenie poszczególnych leków, zwłaszcza takich, w przypadku których pojawiły się wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa.
 
Dodatkowe informacje:
·        Pytania i odpowiedzi na temat sfałszowanych leków
 

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.