Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Płatności transgraniczne w UE poza strefą euro: posłowie za niższymi opłatami

Banki powinny pobierać takie same opłaty za płatności zagraniczne w euro i płatności krajowe, a także zwiększyć przejrzystość opłat za wymianę walut.
 
W czwartkowym głosowaniu posłowie przyjęli 532 głosami za, przy 22 przeciw i 55 wstrzymujących się, nowe przepisy mające położyć kres dyskryminacji, której doświadczają użytkownicy usług płatniczych w UE poza strefą euro. Podczas gdy konsumenci w strefie euro korzystają z jednolitego obszaru płatności w euro ("SEPA"), osoby mieszkające poza strefą nadal ponoszą wysokie koszty płatności transgranicznych w euro.
 
Nowe przepisy, które Parlament wstępnie uzgodnił już z Radą, będą również chronić konsumentów przed nadmiernymi i arbitralnymi obciążeniami z tytułu przeliczania walut. Przy dokonywaniu płatności w innej walucie, mają być oni informowani o kwocie do zapłaty w walucie lokalnej i walucie, w której prowadzony jest rachunek.
 
Przejrzyste przeliczanie walut dla transakcji kartowych i przelewów bankowych
 
Nowe przepisy będą również chronić konsumentów przed arbitralnym obciążaniem ich kosztami przeliczania walut. Przy każdej transakcji będą dostawać informację o kwocie do zapłaty walucie lokalnej i walucie rachunku, co pozwoli im dokonać świadomego wyboru. Wprowadzona będzie jedna podstawa do obliczania opłat za przeliczenie waluty dla płatności w punkcie sprzedaży lub bankomacie dzięki czemu przeliczenia Beda bardziej przejrzyste (kurs referencyjny EBC + x%, maksymalne kursy narzutu są ustalane indywidualnie przez banki).
 
Konsumenci otrzymają elektroniczne powiadomienie "push", takie jak wiadomość tekstowa, e-mail lub powiadomienie za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub internetowej płatnika o obowiązujących opłatach za przeliczenie waluty. Banki nie będą mogły pobierać od klienta opłat za usługę powiadamiania.
 
Banki musiałyby również ujawnić szacunkowy pełny koszt przeliczenia waluty w przypadku przelewów bankowych przed dokonaniem płatności.
 
Cytat
 
Eva Maydell (PPL, Bułgaria), sprawozdawczyni: "150 milionów obywateli UE i 6 milionów przedsiębiorstw działających w krajach spoza strefy euro płaci o wiele wyższe opłaty za transfer euro niż ludzie i firmy w strefie euro. Teraz tak już nie będzie a wszyscy Europejczycy będą płacić znacznie niższe opłaty, co pozwoli im zaoszczędzić ponad 1 mld euro rocznie. To już druga mała rewolucja w UE po zniesieniu opłat roamingowych.
 
Jest to ogromny krok naprzód w kierunku urzeczywistnienia jednolitego rynku płatności, który zapewni równe szanse przedsiębiorstwom ze strefy euro i spoza niej. Po raz kolejny udowodniliśmy, że UE jest w stanie szybko i skutecznie rozwiązywać rzeczywiste codzienne problemy swoich obywateli".
 
Średnia opłata za transgraniczny przelew o równowartości 100 EUR w walucie lokalnej
 
Kraj
2012 2017
Bułgaria 18,68 € 19, 98 €
Chorwacja N/A 8,23 €
Czechy 9,50 € 8,71 €
Dania 2,17 € 2,69 €
Węgry 15,32 € 5,93 €
Polska 2,73 € 1,54 €
Rumunia 12,58 € 11,19 €
Szwecja 0 € 0 €
Wielka Brytania 15,63 € 9,26 €
 
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.