Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Oświadczenie komisarz Věry Jourovej z okazji Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw

Myślami jestem dziś z wszystkimi tymi dziećmi, kobietami i mężczyznami, którzy pewnego dnia padli ofiarą przestępstwa. W tym dniu ponownie oddaję też cześć Janowi Kuciakowi, który został rok temu zamordowany. Musimy chronić dziennikarzy przed wszelkimi formami zastraszania i ataków.

Każdy z nas może stać się ofiarą przestępstwa. Nie wszystkie ofiary jednak zgłaszają takie przypadki: szacujemy, że na 25 mln przestępstw kryminalnych zarejestrowanych w UE przypada dalszych 75 mln, których nie zgłoszono. Musimy to zmienić. Ofiary często nie zgłaszają się na policję, ponieważ boją się przestępcy lub obawiają się negatywnych skutków procesu karnego.
W UE wszystkie ofiary przestępstw korzystają obecnie z zestawu jasno określonych praw, bez względu na to, gdzie w Unii Europejskiej doszło do przestępstwa. W szczególności dyrektywa o prawach ofiar, która zaczęła być stosowana w listopadzie 2015 r., zapewnia ofiarom prawa do ich rozpoznania i traktowania z szacunkiem, w sposób profesjonalny i niedyskryminacyjny. Najważniejszym celem tych wysokich standardów jest uniknięcie sytuacji, w której ofiary ponoszą dodatkowe szkody podczas postępowań karnych.
Mimo że od terminu transpozycji tej dyrektywy upłynęły już trzy lata, niektóre państwa członkowskie wciąż nie dokonały pełnej transpozycji tego unijnego prawa. Komisja priorytetowo traktuje wdrożenie tej dyrektywy i jest zdecydowana zapewnić jej sprawne funkcjonowanie w praktyce.
Dopilnuję, aby te unijne przepisy były stosowane w całej Unii. Podejmę wszelkie niezbędne działania, w tym środki prawne. Bez względu na miejsce zamieszkania lub pochodzenia każda osoba, która padnie ofiarą przestępstwa w Europie, powinna zawsze otrzymać pomoc i wsparcie, jakiego potrzebuje.
Kontekst
W dniu 22 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Ofiar Przestępstw. Komisja Europejska podjęła wiele działań w walce z przemocą oraz w celu pomocy ofiarom przestępstw:

  • Obowiązująca od listopada 2015 r. dyrektywa o prawach ofiar zawiera zestaw jasno określonych praw ofiar przestępstw oraz obowiązków, jakie spoczywają na państwach członkowskich UE, by zapewnić wykonywanie tych praw w praktyce.
  • W marcu 2017 r. UE przyjęła przepisy służące umocnieniu praw ofiar terroryzmu. Do września 2018 r. nowe przepisy powinny były zostać wdrożone do prawa krajowego. Dziewięć państw członkowskich jeszcze nie dokonało transpozycji tej dyrektywy.
  • W październiku 2017 r. Joëlle Milquet została mianowana specjalnym doradcą przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera do spraw odszkodowań dla ofiar przestępstw. Jej rola polega na doradzaniu, w jaki sposób Komisja może przyczynić się do poprawy wdrażania istniejących przepisów dotyczących odszkodowań dla ofiar przestępstw, w tym ofiar terroryzmu. Wkrótce ogłoszony zostanie raport z tych prac.
  • W lutym 2018 r. komisarz Věra Jourová wzięła udział w spotkaniu ekspertów wysokiego szczebla poświęconym prawom ofiar. Eksperci stwierdzili, że mimo postępów w dziedzinie ochrony ofiar przepisy dotyczące praw ofiar nie zawsze są prawidłowo wdrażane.

Więcej informacji
Dyrektywa dotycząca praw ofiar
Zestawienie informacji na temat dyrektywy dotyczącej praw ofiar 
Pytania i odpowiedzi
 

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.