Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Ruszają przygotowania do OPEN DAYS 2014

Sekretarz generalny Komitetu Regionów (KR-u) Gerhard Stahl i dyrektor DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO) Walter Deffaa oficjalnie ogłosili rozpoczęcie przygotowań do dwunastej edycji OPEN DAYS – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Od tej chwili do 14 marca br. zainteresowane podmioty lokalne i regionalne mogą składać wnioski, by zostać oficjalnym partnerem imprezy.


Partnerzy OPEN DAYS 2014 – już można zgłaszać swój udział

14 marca upływa termin składania wniosków przez tych, którzy pragnęliby przyczynić się do opracowania tegorocznego programu zaplanowanych na 6–9 października w Brukseli OPEN DAYS. Szczegółowe informacje na temat procedury zgłoszeń oraz jej terminów i warunków można znaleźć w przewodniku dla partnerów wydarzenia dostępnym na stronie internetowej OPEN DAYS.
„Wspólny rozwój – inteligentne inwestycje dla ludzi”.
Impreza OPEN DAYS 2014 zorganizowana pod hasłem „Wspólny rozwój – inteligentne inwestycje dla ludzi” skupi się na tych, na których polityka regionalna i miejska ma największy wpływ. Wydarzenie będzie okazją do refleksji nad pierwszymi doświadczeniami związanymi z realizacją ustalonych niedawno priorytetów polityki regionalnej w ramach budżetu UE na lata 2014–2020.

Program OPEN DAYS 2014 zostanie podzielony na trzy następujące tematyki:
 

  • Łączenie strategii regionalnych: inteligentna specjalizacja, agenda cyfrowa, wsparcie dla MŚP, gospodarka niskoemisyjna, szkolenie i włączenie społeczne, wymiar miejski;
  • Budowanie zdolności: nowe elementy i instrumenty zarządzania programami (inżynieria finansowa, ocena ram skuteczności działania, porozumienia o partnerstwie);
  • Współpraca terytorialna: nowa generacja programów ogólnoeuropejskich (INTERREG, URBACT, ESPON i INTERACT), współpraca międzynarodowa.
  • Podczas imprezy przeanalizowane zostaną również nowe programy, które mają zostać przyjęte podczas prezydencji Włoch w Radzie UE (lipiec – grudzień 2014 r.), takie jak zintegrowane inwestycje terytorialne, rozwój kierowany przez lokalną społeczność, nowe programy europejskiej współpracy terytorialnej oraz adriatycko-jońska strategia makroregionalna.


OPEN DAYS, jako doroczna platforma polityki regionalnej i miejskiej, będzie nadal sprzyjać wymianie doświadczeń oraz podejmowaniu dyskusji na temat zarządzania na poziomie lokalnym, regionalnym i transgranicznym, a także zarządzania funduszami UE. Wymianę doświadczeń profesjonalistów wzbogacą swymi wystąpieniami przedstawiciele środowisk naukowych. Udział w imprezie mogą wziąć również państwa nienależące do UE, które są zainteresowane doświadczeniami europejskich regionów w zakresie polityki regionalnej lub pragnące przedstawić własne doświadczenia w tej dziedzinie.

Źródło: Komitet regionów

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.