Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Europejczycy w dalszym ciągu popierają rozwój międzynarodowy

Tegoroczne badanie Eurobarometru na temat unijnej współpracy na rzecz rozwoju pokazuje powszechną zgodę europejskich obywateli co do wagi współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju. Prawie 9 na 10 obywateli odpowiedziało, że współpraca na rzecz rozwoju ma duże znaczenie dla wspierania ludności krajów rozwijających się, co potwierdza tendencję obserwowaną w ostatnich latach. Współpraca na rzecz rozwoju jest tym samym jedną z najlepiej postrzeganych polityk UE.

Komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica powiedział: „Bardzo się cieszę widząc, że Europejczycy w bardzo zdecydowany sposób popierają nadal unijną współpracę na rzecz rozwoju i zgadzają się z kluczowymi kwestiami, nad którymi pracowałem w ubiegłych latach: wzmocnieniem partnerstw, np. z Afryką; pogłębieniem naszego zaangażowania w tworzenie miejsc pracy; oraz przyciągnięciem większej liczby inwestorów prywatnych. To dla Unii solidna podstawa do utrzymania jej wiodącej roli na świecie i stawienia czoła trudnym wyzwaniom."

Trzech na czterech Europejczyków zgadza się, że UE powinna wzmocnić swoje partnerstwo z Afryką i zwiększyć inwestycje finansowe na rzecz tworzenia miejsc pracy i zapewnienia zrównoważonego rozwoju na obu kontynentach. Ponadto obywatele europejscy popierają unijne wysiłki na rzecz promowania inwestycji prywatnych w zakresie współpracy na rzecz rozwoju: trzech na czterech Europejczyków uważa, że sektor prywatny powinien odgrywać większą rolę w rozwoju międzynarodowym.

Obywatele europejscy popierają działania na rzecz realizacji wspólnego światowego programu rozwoju zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. Zapytani o najważniejsze wyzwania rozwojowe, obywatele wymieniali priorytetowe cele zrównoważonego rozwoju w następującej kolejności: edukacja, pokój i bezpieczeństwo, woda i warunki sanitarne, zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo, wzrost gospodarczy i zatrudnienie oraz prawa człowieka.

Ponad 7 na 10 obywateli UE uważa, że wsparcie finansowe jest skutecznym sposobem rozwiązywania problemu nieuregulowanej migracji, a równie duży odsetek zgadza się, że udzielanie wsparcia finansowego krajom rozwijającym się pomaga zmniejszyć nierówności w tych krajach. Równie wielu Europejczyków sądzi, że udzielanie wsparcia finansowego krajom rozwijającym się stanowi skuteczny sposób wzmocnienia unijnych wpływów na świecie.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.