Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

MEDIA i Kreatywna Europa w blasku jupiterów na Berlinale

Prawie 30 filmów zrealizowanych przy wsparciu ze środków programu Unii Europejskiej „MEDIA” zostało wybranych do oficjalnego programu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie (w dniach 6–16 lutego). Filmy te, z których cztery zakwalifikowano do konkursu głównego (zob. pełna lista poniżej), otrzymały do tej pory 2,2 mln euro w ramach finansowania z UE. Większość środków z programu „MEDIA” – części nowego programu „Kreatywna Europa” – wspiera dystrybucję europejskich filmów na arenie międzynarodowej, poza ich krajami pochodzenia. W ciągu kolejnych siedmiu lat w ramach programu „MEDIA” ponad 800 europejskich filmów otrzyma wsparcie w postaci środków na rozwój i dystrybucję w łącznej wysokości 800 mln euro.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „To zaszczyt, że jury wybrało do tegorocznego programu festiwalu tak wiele filmów powstałych przy wsparciu ze środków programu MEDIA. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie to bez wątpienia jeden z najbardziej prestiżowych festiwali filmowych na świecie, który nadaje ton najlepszej europejskiej twórczości filmowej. Program „Kreatywna Europa” dowodzi zaangażowania, z jakim wspieramy działania na rzecz kulturowej i językowej różnorodności w europejskim przemyśle filmowym. Pomaga on również jak najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez digitalizację i globalizację”.


Festiwalowe filmy wyprodukowane przy wsparciu ze środków programu MEDIA są świadectwem różnorodności europejskich państw, historii, rodzajów i artystycznych wizji. Cztery filmy konkurujące o główną nagrodę festiwalu, Złotego Niedźwiedzia, to: Aimer, boire et chanter (Francja), Aloft (Hiszpania-Kanada-Francja), Zwischen Welten (Niemcy) i Kraftidioten (Norwegia-Szwecja-Dania).

Wielu najlepszych europejskich reżyserów, m.in. Volker Schlöndorff, Wim Wenders i Pernille Fischer Christensen, zaprezentuje się w części festiwalu zatytułowanej „Berlinale Special”. Filmy zrealizowane przy wsparciu programu „MEDIA” zostały również wybrane w następujących festiwalowych kategoriach: „Panorama Fiction” (Panorama filmów fabularnych), „Documentary” (Dokument), „Forum” (Forum), „Generation 14plus” (Pokolenie 14plus), „Generation Kplus” (Pokolenie Kplus) i „Culinary Cinema” (Kino kulinarne).

Wschodzące Gwiazdy
Berlinale w 2014 r. obejmuje również kategorię „Shooting Stars” (Wschodzące Gwiazdy). Jest to inicjatywa mająca na celu promowanie młodych aktorskich talentów. Panel ekspertów wybiera dziesięciu aktorów z całej Europy spośród kandydatów nominowanych przez członków organizacji zawodowych należących do europejskiej sieci promocji filmów (EFP). Tych dziesięć młodych gwiazd prezentuje się podczas festiwalu przedstawicielom branży, prasie i publiczności. Często taki udział w festiwalu jest pierwszym krokiem ku międzynarodowej karierze. Wschodzące Gwiazdy w tym roku to: Danica Curcic (Dania), Maria Dragus (Niemcy), Miriam Karlkvist (Włochy), Marwan Kenzari (Holandia), Jakob Oftebro (Norwegia), Mateusz Kościukiewicz (Polska), Cosmina Stratan (Rumunia), Nikola Rakocevic (Serbia), Edda Magnason (Szwecja) i George MacKay (Wielka Brytania). W 2014 r. EFP otrzyma z programu „MEDIA” środki w wysokości 510 000 euro na działalność promocyjną, w tym na inicjatywę „Shooting Stars”.

Dni informacyjne
W dniach 10 i 11 lutego niemieckie biuro programu „Kreatywna Europa” i Komisja Europejska zorganizują dni informacyjne, na które zapraszają przedstawicieli branży filmowej z Europy i spoza niej. Pierwszy dzień poświęcony będzie kwestii finansowania ze środków programu „MEDIA”, natomiast drugiego dnia przedstawione zostaną możliwości dotacji w ramach programu „Kultura”. Pierwszego dnia odbędzie się również dyskusja z ekspertami oraz przedstawicielami krajowych i regionalnych funduszy filmowych na temat strategii marketingowych i finansowych oraz wprowadzania filmów na ekrany.

Rynek

Komisja Europejska będzie po raz kolejny gospodarzem stoiska programu „MEDIA” na European Film Market (Europejski rynek filmowy), w którym udział weźmie ponad 130 europejskich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją filmów. European Film Market jest biznesowym zakończeniem festiwalu i służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i agentami.

Kontekst
Kreatywna Europa to piąty z kolei program UE mający na celu finansowanie i wspieranie sektora kultury oraz sektora kreatywnego. Został uruchomiony 1 stycznia, a jego budżet na lata 2014–2020 wynosi prawie 1,5 miliarda euro.
Przynajmniej 56 % tego budżetu zostanie przeznaczone na program „MEDIA”, a co najmniej 31 % – na program „Kultura”. Maksymalnie 13% budżetu zostanie przydzielone na komponent międzysektorowy. Obejmuje on wsparcie sieci biur „Kreatywna Europa” w każdym kraju, odpowiedzialnych za doradzanie potencjalnym beneficjentom.
Środki z programu „MEDIA” są przeznaczone na rozwój, dystrybucję i promocję treści wyprodukowanych przez przemysł filmowy i audiowizualny UE. Jednym z jego zasadniczych celów jest umożliwienie europejskim twórcom filmowym dotarcia na rynki poza granicami ich krajów i poza granicami Europy; program finansuje również szkolenia zawodowe oraz wspiera rozwój możliwości oferowanych przez nowe technologie. Poza udzielaniem wsparcia producentom filmowym środki programu „MEDIA” będą wykorzystywane w ponad 2000 europejskich kin, w których co najmniej 50% repertuaru to filmy europejskie.

W 2014 r. w ramach programu „MEDIA” zostaną wprowadzone w życie trzy nowe inicjatywy, które skupią się na pozyskiwaniu publiczności i rozwoju świadomości filmowej, międzynarodowych koprodukcjach oraz grach wideo. W przyszłości będą prezentowane kolejne innowacyjne rozwiązania, m.in. nowy system gwarancji kredytowych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, który zostanie uruchomiony w 2016 r.


Źródło: Biuro Komisji Europejskiej w Polsce

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.