Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Turystyka w Unii Europejskej. Optymistyczne badania Eurobarometru

W najcięższych chwilach mijającego kryzysu największą odporność w unijnej gospodarce przejawiała turystyka. Korzystne tendencje w tej branży powinny się utrzymać w 2014 r., skoro zaledwie 11 proc. Europejczyków nie zamierza wcale wyjeżdżać z domu.

Opublikowane dziś wyniki najnowszego badania Eurobarometru wskazują na usługi turystyczne jako prawdziwy motor stymulowanego popytem wzrostu gospodarek krajowych w roku 2013, przy czym coraz więcej osób wybierało wyjazdy zagraniczne, nie wykraczając wszakże poza Unię. Nie mniej niż 38 proc. Europejczyków spędziło swoje najważniejsze wakacje 2013 r. w innym kraju Unii, a więc o 5 punktów procentowych więcej, niż w roku 2012. Jednocześnie wczasami we własnym kraju zadowoliło się 42 proc. badanych, co oznacza spadek o 5 punktów procentowych w porównaniu do roku 2012. Ponadto w 2013 r. z grubsza jedynie co piąty badany (19%) wybrał się na wczasy poza dwudziestoma ośmioma krajami UE. Wskaźnik ten spadł o 2 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Eurobarometr ws. postaw Europejczyków wobec turystyki badał również przyczyny, dla których Europejczycy gotowi są wyjechać z domu oraz przeszkody, jakie napotykają, najpopularniejsze cele podróży, źródła informacji używane przy planowaniu wyjazdu, sposób organizacji wakacji w roku 2013, a także poziom zadowolenia z oferowanych usług – z uwzględnieniem zapewnianego poziomu bezpieczeństwa.

Upodobania Europejczyków w tej sferze oraz perspektywy dla turystyki zarysowane przez Eurobarometr komentuje wiceprzewodniczący Komisji Antonio Tajani, komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości: „Nie będę krył entuzjazmu, z jakim – jako komisarz odpowiedzialny za sektor turystyczny – przyjmuję wyniki Eurobarometru. Stan zapatrywań Europejczyków na podróże, jaki wyłania się z ogłoszonych właśnie badań, wykazuje wyjątkowe osiągnięcia sektora turystycznego, który jest w dalszym ciągu lokomotywą gospodarczej odnowy Unii Europejskiej. Liczby mówią same za siebie. Opinie i upodobania odzwierciedlone w tym badaniu pokazują, że dotychczasowy prężny wzrost turystyki i odporność branży na wstrząsy gospodarcze utrzymają się w roku 2014.”

W 2013 r. w podróż z przynajmniej jednym noclegiem udało się 70 proc. Europejczyków

Tylko 11 proc. mieszkańców Unii nie nosi się z zamiarem wyjazdu w roku 2014 z uwagi na panujące warunki gospodarcze. Czterech na dziesięciu badanych zamierza spędzić najważniejsze wakacje we własnym kraju (większość respondentów z Chorwacji, Grecji, Bułgarii i Włoch). Trzech na dziesięciu deklaruje, że miejsce ich głównych wakacji pozostaje w obrębie UE, a ponad cztery dziesiąte pytanych planuje przynajmniej jeden wyjazd w ramach Unii w roku 2014. Co czwarty (24%) wczasowicz wybiera się do kraju poza UE, przy czym jedynie dla 16 proc. będzie to cel najważniejszych wakacji w roku.

Kolejne ciekawostki z ostatniego Barometru:

  • Nie mniej niż 70 proc Europejczyków odbyło w 2013 r. podróż - czy to prywatnie, czy służbowo - z przynajmniej jednym noclegiem. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko podróże w celach prywatnych, w 2013 r. większość badanych (57%) spędziło od 4 do 13 nocy poza domem. W dużej mierze podobny schemat podróży odzwierciedlają plany wyjazdowe na 2014 r.
  • Europejczycy chętnie wybierają wczasy ze słońcem, spędzane na plaży (46%).
  • Taka sama proporcja respondentów deklaruje, że chęć powrotu do tego samego miejsca wypoczynku wynika z warunków naturalnych.
  • Czołowa piątka najchętniej wybieranych miejsc wypoczynku w Unii Europejskiej pozostaje bez zmian od roku 2012. Są to: Hiszpania (15%, +5), Francja (11%, +3), Włochy (10%, +2), Niemcy (7%, +2) i Austria (6%, +2). Warto zauważyć, że wszystkie te kraje nie tylko utrzymały status najpopularniejszych miejsc odwiedzanych w czasie urlopu, ale od roku 2012 notują rosnącą popularność. Mieszkańcy Bułgarii, Chorwacji, Grecji i Włoch w największym stopniu skłaniają się do krajowych wakacji, podczas gdy Luksemburczycy i Belgowie przodują w wyjazdach do innych państw UE. Plany wakacyjne na rok 2014 są bardzo podobne do ubiegłorocznych.
  • Bezpieczny i zadowolony jak turysta w Europie Respondenci pytani o satysfakcję z wczasów w 2013 r. w większości poruszanych kwestii deklarują wysoki stopień zadowolenia. Zdecydowana większość była zadowolona z zapewnianego bezpieczeństwa (95%) oraz jakości noclegów (95%).
  •  

Stan gospodarki bez większego znaczenia, jednak grunt to finanse

Plany wakacyjne nie ponoszą istotnego uszczerbku w związku z obecnym stanem gospodarki. Badanie uwzględnia jednak inne czynniki wpływające na zmianę planów. Ponad połowa respondentów, którzy w 2013 r. nie byli na wakacjach stwierdza, że powody były przynajmniej w części finansowe, a 44 proc. uznało brak pieniędzy za główny powód. Tylko 11 proc. mieszkańców Unii nie nosi się z zamiarem wyjazdu w roku 2014 z uwagi na panujące warunki gospodarcze. Co ciekawsze, więcej niż cztery dziesiąte badanych stwierdza, że nie zmienia swoich planów wakacyjnych na rok 2014, wobec jednej trzeciej zmuszonej do zmiany planów, ale nie do rezygnacji z wyjazdu. Proporcja Europejczyków wybierających się na wakacje niezależnie od czynników ekonomicznych jest zróżnicowana – od 10 proc. wśród Greków do 75 proc. Austriaków.

Te pozytywne tendencje znajdują potwierdzenie w urzędowych danych statystycznych. Według Eurostatu sektor usług turystycznych osiągnął w 2013 r. rekordowe wyniki1. Całkowita liczba zakupionych noclegów turystycznych we wszystkich 28 państwach członkowskich wzrosła w 2013 r. o 1,6% w porównaniu z rokiem 2012, osiągając 2,6 mld.

Eurobarometr ws. postaw Europejczyków wobec turystyki

Badanie to przeprowadzono w dniach 6-11 stycznia 2014 r. na próbie 31 122 badanych ze zróżnicowanych grup społecznych i demograficznych w 28 państwach członkowskich UE, w drodze wywiadów telefonicznych (na liniach stacjonarnych i komórkowych) prowadzonych w ich ojczystych językach. Badanie rozszerzono o siedem krajów spoza Unii, w szczególności: Turcję, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Islandię, Norwegię, Serbię, Czarnogórę oraz Izrael.

To wydanie Eurobarometru nawiązuje do przeprowadzonego w styczniu 2013 r. badania Flash Eurobarometer nr 370. Badanie przeprowadziła firma TNS Political and Social.

Źródło: Komisja Europejska

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.