Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Miasta przyszłości – kształtowanie unijnej polityki miejskiej

Zapewnienie europejskim miastom większej możliwości udziału w debacie, a unijnemu programowi rozwoju miast czołowego miejsca w politycznej agendzie UE jest kluczowym celem forum „CiTIEs: Miasta Przyszłości – Inwestowanie w Europę”, które odbywa się od wczoraj w Brukseli (17-18 lutego).

Europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn zaprosił ważne osobistości zajmujące się polityką w tym zakresie, aby przygotować podstawy nowego unijnego programu rozwoju miast. Ponad dwie trzecie Europejczyków żyje w miastach. Spotkanie ma na celu zbadanie i przedyskutowanie możliwych sposobów zapewnienia europejskim miastom większego znaczenia w polityce europejskiej. Debata ta ma prowadzić do lepszego zrozumienia potrzeb miast oraz ściślejszej koordynacji strategii ich rozwoju. Celem tej debaty jest zwrócenie uwagi na kluczową rolę, jaką mogą odegrać miasta w realizacji szerszych unijnych celów, np. w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu czy też walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

Debata będzie się skupiać wokół zagadnień zebranych w dokumencie przygotowanym przez Komisję Europejską. Ponadto zorganizowanych zostanie szereg wydarzeń z udziałem kluczowych podmiotów, m.in. licznych ekspertów zajmujących się zagadnieniami miejskimi, przedstawicieli związków miast, władz lokalnych oraz rządowych. Oczekuje się, że uczestniczący w forum prezydenci 16 europejskich stolic również przyłączą się do apeli płynących z państw członkowskich, nawołującego do stworzenia spójnej unijnej agendy miejskiej.

Na posiedzeniu plenarnym występują ministrowie reprezentujący grecką i włoską prezydencję UE.

W trakcie swojego mandatu komisarz Hahn przykładał ogromne znaczenie do kwestii rozwoju miast i obszarów miejskich. Komisarz powiedział: „Chcę podnieść rangę naszych miast. Kwestia miast jest zbyt ważna, by ją marginalizować. Powinna znaleźć się w centrum naszych rozważań: większość Europejczyków mieszka przecież w miastach. Musimy sprawić, by stały się one lepszym miejscem do życia i upewnić się, że brane są one w większym stopniu pod uwagę”.

Dodał też: „Dlatego właśnie chciałabym rozpocząć debatę mającą umożliwić decydentom pełne zrozumienie współczesnych realiów unijnych miast i uwzględnienie ich specyfiki. Miasta przyszłości to Europa przyszłości”.

W trakcie spotkań na wysokim szczeblu, warsztatów oraz posiedzenia plenarnego przeanalizowane zostaną możliwości rozszerzenia bardziej skoordynowanego podejścia do problematyki miejskiej na wszystkie szczeble polityczne w UE. Postawionych zostanie wiele pytań dotyczących roli miast w realizacji strategii politycznych, które powinny odzwierciedlać ich możliwości i potrzeby, oraz przedyskutowane zostaną możliwe sposoby osiągnięcia tego celu.

W związku z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich: UN-Habitat po raz pierwszy zwrócono się do UE i Komisji Europejskiej o wniesienie wkładu w konferencję HABITAT III, która odbędzie się w 2016 r. Komisarz Hahn wraz z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE przygotują założenia dotyczące opracowania przez UE nowego podejścia, które mogłoby posłużyć za wzorzec dla innych podmiotów na całym świecie.

Joan Clos, podsekretarz generalny ONZ oraz dyrektor wykonawczy programu UN-Habitat (jak również były burmistrz Barcelony) również zabierze głos podczas forum oraz weźmie udział we wspólnej konferencji prasowej z komisarzem Johannesem Hahnem.

Kontekst

W 2012 r. przewodniczący Komisji, José Manuel Barroso, zdecydował o powierzeniu odpowiedzialności za politykę miejską Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej podlegającej komisarzowi Hahnowi. Tym samym potwierdził, że UE potrzebuje bardziej zintegrowanego podejścia do polityki miejskiej oraz że zaangażowanie europejskich miast jest niezbędne, aby sprostać globalnym wyzwaniom i realizować założenia strategii na rzecz wzrostu gospodarczego „Europa 2020”.

W ramach niedawnej reformy unijnej polityki regionalnej kwestia miast zyskała bardziej centralny charakter: oczekuje się, że blisko połowa inwestycji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2014–2020 będzie dotyczyła obszarów miejskich. Ponadto państwa członkowskie zostały zobowiązane do inwestowania co najmniej 5 % środków w zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

W lutym 2013 r. prezydenci stolic spotkali się po raz pierwszy w ramach odrębnej grupy z komisarzem Johannesem Hahnem i wydali z tej okazji wspólne oświadczenie pt.: „Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: Stolice UE – ważni partnerzy dla strategii «Europa 2020»” W tym roku w spotkaniu uczestniczyć będą prezydenci Rzymu, Wiednia, Sofii, Zagrzebia, Warszawy, Bratysławy, Bukaresztu, Nikozji, Rygi, Helsinek, Lublany, Lizbony, Tallinna, Aten, Valletty i Amsterdamu. Komisarz Hahn podsumuje poszczególne dyskusje w ramach forum i przedstawi odnośne sprawozdanie na nieformalnym posiedzeniu Rady Ministrów UE w sprawie polityki regionalnej, które odbędzie się w kwietniu Atenach – w czasie greckiej prezydencji UE.

Wspólna konferencja prasowa komisarza Johannesa Hahna oraz podsekretarza generalnego ONZ i dyrektora wykonawczego programu UN-Habitat Joana Closa odbędzie się dnia 17 lutego br. o godz. 13:15 w budynku Charlemagne.

Dodatkowe informacje:

Pełny program forum „CiTIEs: Miasta Przyszłości – Inwestowanie w Europę” oraz dokument dotyczący omawianych zagadnień można znaleźć na stronie forum.

Dokumentacja wideo dotycząca projektów rozwoju miast finansowanych przez UE, jak również transmisja wideo i dokumentacja fotograficzna z wydarzenia będą dostępne w serwisie Ebs http://ec.europa.eu/avservices

Źródło: Komisja Europejska

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.