Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Przodujące europejskie centra ICT wskazane w nowym badaniu Komisji

Zastanawiając się, co cechuje wszystkie centra technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w Europie, warto spojrzeć na Monachium, Londyn, Paryż lub mniejsze miasta, takie jak Darmstadt, które zostały wskazane w nowym Atlasie centrów ICT w Unii Europejskiej. Atlas ten pokazuje miejsca, w których rozwijają się technologie cyfrowe, i bada czynniki przyczyniające się do tego sukcesu.

Większość europejskiej działalności w dziedzinie ICT skupia się w 34 regionach w 12 krajach (wymienionych w załączniku). Kluczowe elementy sukcesu obejmują dostęp do najlepszych uniwersytetów i ośrodków badawczych oraz możliwości finansowania (takich jak kapitał wysokiego ryzyka).
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej @NeelieKroesEU powiedziała: „Stanowi to potwierdzenie faktu, że źródłem cyfrowego sukcesu jest gotowość do inwestowania oraz otwarte nastawienia do innowacji i planowania.Europa musi obecnie budować te wartości, aby zostać światowym liderem w dziedzinie technologii”.
  
Kategorie klasyfikacji

  • Liczba absolwentów informatyki: osiem spośród dziesięciu czołowych regionów znajduje się w Zjednoczonym Królestwie.

Badania i aktywność patentowa: pierwsze miejsce zajmują Niemcy.

  • Wzrost zatrudnienia: Lizbona w Portugalii i subregion rzeszowski w Polsce rozwijają się najszybciej.

Kapitał wysokiego ryzyka: Monachium, Paryż i Londyn przyciągają najwięcej kapitału.

Nie trzeba być dużym, aby odnieść sukces!
Badanie podkreśla również wagę mniejszych regionów. Na przykład Darmstadt – miasto liczące 150 000 mieszkańców – na podstawie wskaźników badań i innowacji oraz aktywności przedsiębiorców zajmuje siódmą pozycję wśród czołowych dziesięciu europejskich biegunów doskonałości w dziedzinie ICT. Inne małe regiony, wykazujące się znaczącym dorobkiem, to Leuven, Karlsruhe i Cambridge.

Składniki cyfrowego sukcesu
Doskonałość regionu w dziedzinie ICT jest powiązana z działaniami w zakresie badań naukowych i rozwoju, ze zdolnością do przyjęcia wiedzy przez rynek (innowacje) oraz do budowania intensywnej działalności gospodarczej wokół tych innowacji. Wydaje się, że prosperujące regiony ICT:

  • są w większości przypadków obszarami przemysłowymi o długiej tradycji;
  • dysponują wysokiej klasy instytucjami edukacyjnymi, a także innymi kluczowymi podmiotami w sferze innowacji;
  •  posiadają długoterminową strategię w zakresie badań naukowych i innowacji;
  • wykorzystały historyczne możliwości (są np. stolicami państw);
  • wykazują tendencję do funkcjonowania w podobnym sąsiedztwie (połowę z 34 biegunów doskonałości stanowią regiony sąsiadujące ze sobą).
  •  

Zjawisko to można również zaobserwować w Dolinie Krzemowej (USA), Bangalore (Indie) lub Changzhou (Chiny).

Kontekst
Niniejsze sprawozdanie dotyczy strategii EU na rzecz wzmocnienia przodującej roli przemysłu i technologii Europy w dziedzinie ICT. Wnioski ze sprawozdania oraz Atlas zostaną w przyszłości wykorzystane przy formułowaniu unijnej polityki w zakresie wspierania innowacyjności w UE. Zostaną one również włączone do projektu EURIPIDIS, który skupia się na polityce innowacji w zakresie ICT i transferze najlepszych pomysłów badawczych na rynek. Ponadto Wspólne Centrum Badawcze zamierza zbadać technologiczne zróżnicowanie działalności w dziedzinie ICT i kierunki jej rozwoju, co pomoże określić komplementarność między poszczególnymi ośrodkami.

Europejskie centrum doskonałości ICT jest obszarem geograficznym znajdującym się na terenie UE, w którym skupia się działalność na najwyższym poziomie w dziedzinie ICT w zakresie produkcji oraz badań naukowych i innowacji, odgrywająca centralną rolę w globalnych międzynarodowych sieciach powiązań.

W sprawozdaniu przeanalizowano wszystkie regiony UE (1303 regiony NUTS3) pod względem aktywności w dziedzinie ICT i oceniono wyniki uwzględniając wagę kryteriów. Czternaście procent wszystkich regonów uzyskało wynik powyżej 20 punktów. Liczba punktów uzyskanych przez 34 najlepsze regiony mieściła się w przedziale między 41 a 100.
W sprawozdaniu poddano analizie trzy elementy (aktywność gospodarczą, działania badawczo-rozwojowe oraz innowacje w sektorze ICT). Podstawą badania była ich intensywność (np. obrót przedsiębiorstw, wzrost obrotów, liczba zatrudnionych), poziom internacjonalizacji (tj. liczba międzynarodowych partnerów danych podmiotów: przedsiębiorstw/ośrodków badawczych/uczelni wyższych) oraz powiązania sieciowe (rola poszczególnych regionów w sieciach: które z nich są punktami węzłowymi i mają bezpośrednie związki z wieloma partnerami, a które mają powiązania umożliwiające wymianę jedynie na niewielką skalę).

Ustalenia oparto na wskaźniku złożonym, uwzględniającym 42 wskaźniki na potrzeby oceny działalności w dziedzinie ICT. Do opracowania wskaźników i pomiarów wykorzystano różne źródła i bazy danych: rankingi uczelni wyższych, indeksy cytowań, informacje na temat współpracy w zakresie europejskich projektów badawczych, dane na temat liczby firm ICT o czołowej pozycji na świecie w dziedzinie badań i rozwoju obecnych w poszczególnych regionach, informacje o finansowaniu ze źródeł kapitału wysokiego ryzyka bądź też dane o zatrudnieniu i obrotach przedsiębiorstw.

Projekt Europejskie bieguny doskonałości w dziedzinie ICT jest realizowany przez Joint Research Centre oraz Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii.

Przydatne linki
Sprawozdanie na temat biegunów doskonałości w dziedzinie ICT
Strona internetowa Neelie Kroes

Źródło: Komisja Europejska

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.