Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej rozpoczyna nową kampanię informacyjną dotyczącą praw pasażerów

Urlopowicze podróżujący tego lata po UE będą po raz pierwszy chronieni całym arsenałem praw pasażerów, niezależnie od tego, czy podróżują samolotem czy koleją, a — co jest novum — również statkiem, autobusem i autokarem. Badania pokazują, że dwie trzecie pasażerów nie są świadome swoich praw. Dlatego też Komisja rozpoczyna nową kampanię mającą na celu poinformowanie jak największej liczby osób mających zamiar podróżować tego lata o przysługujących im prawach oraz o sposobach ich ewentualnego dochodzenia.

W dniach 25–28 czerwca w Brukseli, Atenach-Pireusie i Sofii będą odbywać się imprezy inicjujące kampanię, a w Warszawie zorganizowany zostanie dzień informacyjny poświęcony prawom pasażerów.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za mobilność i transport, powiedział: „Dla milionów Europejczyków wakacje to czas zasłużonego wypoczynku i większość z nich będzie podróżować bez najmniejszego problemu. Czasem jednak sprawy skomplikują się. Tego lata po raz pierwszy turyści mogą podróżować po Europie — od Londynu po Lizbonę czy Lublanę — ze świadomością, że są chronieni przez prawa pasażerów na mocy przepisów unijnych, niezależnie od tego gdzie i jak podróżują. Podróżni muszą jednak znać swoje prawa, żeby móc z nich skorzystać. Ta kampania dostarczy im więcej informacji”.

Rozpoczęcie kampanii
W ramach nowej dwuletniej kampanii na lotniskach, w portach, na dworcach autobusowych i kolejowych w całej Europie rozwieszone zostaną przyciągające uwagę plakaty. We wszystkich językach UE dostępne też będą ulotki i informacje w internecie. Nowa kampania bazuje na poprzedniej inicjatywie i ma na celu w szczególności uświadomienie pasażerom praw przysługujących im podczas podróży transportem wodnym oraz autobusem lub autokarem.

Wiceprzewodniczący Siim Kallas rozpocznie oficjalnie nową kampanię na Dworcu Południowym w Brukseli 26 czerwca o godz. 15.00, przy stoisku Europejskiego Centrum Konsumenckiego (na przeciwko punktu informacyjnego dla połączeń krajowych), a następnie weźmie udział w spotkaniu z zainteresowanymi stronami i dziennikarzami w Salon de District (terminal 22). Pasażerowie będą zachęcani do wzięcia udziału w całodniowym quizie, w którym będzie można wygrać drobne nagrody. W imprezie wezmą udział:
Melchior Wathelet, sekretarz stanu ds. środowiska, energii i mobilności;
Jannie Haeck, dyrektor generalny holdingu SNCB/NMBS;
Luc Lallemand, dyrektor generalny Infrabel;
Marc Descheemaecker, dyrektor generalny SNCB/NMBS;

Libor Lochman, dyrektor naczelny Wspólnoty Kolei Europejskich.
W pierwszym tygodniu kampanii odbędą się prelekcje prominentnych mówców w trzech innych miejscach Europy:
w terminalu portowym w Atenach-Pireusie: prelekcja Fotisa Karamitsosa, dyrektora w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej, w czwartek 27 czerwca w godzinach 12:00–14:00;
na dworcu autobusowym w Sofii, w piątek 28 czerwca, w godz. 10.00–15.00;
w Warszawie, podczas dnia informacyjnego poświęconego prawom pasażerów, wraz z Europejskim Centrum Konsumenckim, w piątek 28 czerwca (impreza o charakterze publicznym w godz. 10.00–16.00 oraz spotkanie z prasą w godz. 11.00–13.00).
 
Po co ta nowa kampania?
59 proc. osób podróżujących samolotem w UE nie zna swoich praw podczas podróży, 34 proc. je zna, a 7 proc. nie ma na ten temat zdania[[2] Sprawozdanie Eurobarometru dotyczące praw pasażerów transportu lotniczego (2009 r.).

66 proc. obywateli UE nie zna swoich praw umownych przy zakupie biletu na przejazd, a 34 proc. je zna (Sprawozdanie Eurobarometru dotyczące praw pasażerów transportu lotniczego (2009 r.).
Jeden na sześciu Europejczyków jest niepełnosprawny. Oprócz tego, ogólny trend starzenia się populacji europejskiej będzie źródłem stałego wzrostu liczby pasażerów potrzebujących szczególnej pomocy ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność ruchową. Jednym z celów przepisów dotyczących praw pasażerów jest stworzenie osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej takich samych możliwości podróżowania jak pozostałym obywatelom.

UE jest pierwszym obszarem na świecie z pełnym katalogiem praw pasażerów obowiązujących we wszystkich rodzajach transportu (lotniczym, kolejowym, wodnym, autobusowym i autokarowym). Obywatele muszą być lepiej poinformowani o przysługujących im teraz na mocy przepisów unijnych prawach.

W jaki sposób mogą Państwo uzyskać informacje na temat praw pasażerów?
Uruchomiono stronę internetową kampanii obejmującą wszystkie rodzaje transportu. Strona ta jest dostępna we wszystkich urzędowych językach UE.

Filmy i plakaty dotyczące kampanii
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/32-campaign.htm
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/transport/passengers/index_en.htm
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej Prawa pasażerów w UE.

 
 
 
Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.