Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Nowa strategia przemysłowa dla Europy

Komisja przedstawiła wczoraj (wtorek, 10 marca) nową strategię, która pomoże europejskiemu przemysłowi w zrealizowaniu podwójnej transformacji i osiągnięciu neutralności klimatycznej, a także przyjęciu wiodącej roli w sektorze cyfrowym. Celem strategii jest dążenie do zwiększenia konkurencyjności Europy i jej strategicznej autonomii w czasach, gdy zmieniają się układy sił geopolitycznych, a globalna konkurencja nasila się.

Czytaj więcej...

Koronawirus: Posłowie wzywają do solidarności w UE

We wtorek Parlament omówił z Komisją i prezydencją chorwacką wybuch epidemii COVID-19, podkreślając potrzebę spowolnienia rozprzestrzeniania się tej choroby w całej Europie. Wiele osób podkreślało również potrzebę solidarności w UE i przeznaczenia większych środków na badania nad wirusem. Niezbędne wyposażenie medyczne, takie jak zestawy testowe, maski i respiratory, powinny być produkowane w UE i udostępniane wszystkim państwom członkowskim.

Czytaj więcej...

Europejskie prawo o klimacie - propozycja Komisji Europejskiej

Komisja przedstawia dziś wniosek dotyczący zapisania w prawodawstwie zobowiązania politycznego, zgodnie z którym UE stanie się neutralna dla klimatu do roku 2050, aby chronić planetę i swoich obywateli. Europejskie prawo o klimacie wyznacza cel na 2050 r., wytycza kierunki polityki UE we wszystkich obszarach oraz zapewnia przewidywalność organom publicznym, przedsiębiorstwom i obywatelom. Jednocześnie Komisja rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie przyszłego Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. Dzięki tym konsultacjom opinia publiczna będzie miała swój udział w projektowaniu tego instrumentu.

Czytaj więcej...

KE proponuje, aby rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei

Komisja zaproponowała dziś, by rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei, aby wesprzeć realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze transportu. W 2021 r. szereg imprez, kampanii i inicjatyw będzie promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny sposób transportu. Wydarzenia te podkreślą korzyści dla ludzi, gospodarki i klimatu. Zwrócą również uwagę na kwestie, które należy jeszcze rozwiązać, aby stworzyć prawdziwy jednolity europejski obszar kolejowy bez granic.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.