Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Koronawirus: Komisja ogłasza zaproszenie do tworzenia partnerstw między regionami UE na rzecz innowacyjnych technik reagowania i odbudowy

W dniu 27 lipca 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa. Celem zaproszenia jest pomoc regionom w wykorzystaniu możliwości wynikających z kryzysu, rozwijaniu odporności oraz przechodzeniu ekologicznej i cyfrowej transformacji w celu odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak sektory zdrowia i turystyki.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo 5G: Sprawozdanie państw członkowskich z postępów we wdrażaniu zestawu narzędzi UE i wzmacnianiu środków bezpieczeństwa

Państwa członkowskie UE, przy wsparciu Komisji Europejskiej i ENISA (Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa), opublikowały 24 lipca 2020 r. sprawozdanie z postępów w realizacji wspólnego zestawu środków ograniczających ryzyko, które zostały uzgodnione przez państwa członkowskie i zatwierdzone w komunikacie Komisji w styczniu 2020 r. W zestawie narzędzi określono wspólne podejście oparte na obiektywnej ocenie zidentyfikowanych zagrożeń i proporcjonalnych środkach ograniczających ryzyko w celu wyeliminowania zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z uruchomieniem sieci telefonii komórkowej piątej generacji – 5G.

Czytaj więcej...

Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa: wszystkie elementy układanki we właściwym miejscu – nowy ekosystem bezpieczeństwa

Komisja Europejska w dn. 24 lipca 2020 r. przedstawiła nową strategię UE w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020–2025, ukierunkowaną na priorytetowe obszary, w których UE może wymiernie wesprzeć państwa członkowskie w promowaniu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Europy. W strategii określono narzędzia i środki, które należy opracować w ciągu najbliższych pięciu lat, aby zapewnić bezpieczeństwo w naszym środowisku fizycznym i cyfrowym – od zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, poprzez zapobieganie zagrożeniom hybrydowym i ich wykrywanie oraz poprawę odporności infrastruktury krytycznej, po promowanie cyberbezpieczeństwa oraz wspieranie badań i innowacji.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.