Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

KE podejmuje kolejne kroki w celu promowania europejskich utworów audiowizualnych i ochrony widzów

Komisja Europejska przyjęła wytyczne, które pomogą państwom członkowskim we wdrożeniu znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Wytyczne stanowią praktyczne narzędzie zapewniające ochronę europejskich utworów w przekazie medialnym, a co za tym idzie wspierające różnorodność kulturową i poszerzające wybór dla odbiorców europejskich. Pozwalają też skuteczniej chronić użytkowników usług wideo na żądanie i platform udostępniania wideo, w szczególności małoletnich przed mową nienawiści i szkodliwymi treściami.

Czytaj więcej...

KE inicjuje program wspierania zatrudnienia ludzi młodych

Komisja Europejska podejmuje działania, aby dać młodym ludziom wszelkie możliwe szanse rozwijania ich pełnego potencjału, aby mogli uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości naszego kontynentu oraz w zielonej i cyfrowej transformacji. Pandemia koronawirusa uwypukliła problem, jakim dla młodych ludzi często jest niełatwy start na rynku pracy. Musimy działać szybko. Nadszedł czas, aby zwrócić naszą uwagę na kolejne pokolenie.

Czytaj więcej...

Europejski program na rzecz umiejętności

Komisja przedstawia europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności. Określono w nim ambitne cele ilościowe w zakresie podnoszenia kwalifikacji (tj. doskonalenia posiadanych umiejętności) i przekwalifikowywania się (tj. nabywania nowych umiejętności), które chcemy osiągnąć w ciągu pięciu lat. Obejmuje on 12 projektów ukierunkowanych na umiejętności potrzebne do zatrudnienia i realizowanych we współpracy z państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami i partnerami społecznymi. Mają one pomagać obywatelom w podejmowaniu uczenia się przez całe życie i wykorzystywać budżet UE jako katalizator do stymulowania prywatnych i publicznych inwestycji w umiejętności.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania wniosków EUROPE DIRECT 2021-2025

Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w latach 2021–2025. Partnerzy otrzymają dotację na działalność jako punkty EUROPE DIRECT, która umożliwi prowadzenie szeregu działań informacyjnych dotyczących UE i służących zaangażowaniu obywateli. Termin składania wniosków: 15.10.2020 r. do godziny 17:00 CET

Czytaj więcej...

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie nowego planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

W miniony czwartek Komisja rozpoczęła ogólnounijne konsultacje społeczne, których celem jest zapewnienie, by nowy plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej odzwierciedlał doświadczenia UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia nabyte w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. W wyniku pandemii nastąpiło powszechne zamknięcie szkół i uniwersytetów. Proces nauki odbywał się na odległość i przez internet, w związku z czym na masową i bezprecedensową skalę korzystano z technologii cyfrowych. Przeprowadzane konsultacje pomogą wyciągnąć wnioski z nabytych doświadczeń oraz wnieść wkład do propozycji planu działania, które będą miały kluczowe znaczenie dla okresu odbudowy po obecnym kryzysie.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.