Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

PARLAMENT EUROPEJSKI blokuje nieskuteczny projekt przepisów ochrony pszczół przed pestycydami

Projekt przepisów przygotowany przez Komisję Europejską miał na celu włączenie do unijnego prawodawstwa wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2013 r. dotyczących ograniczenia stosowania środków ochrony roślin stanowiących zagrożenie dla pszczół miodnych. EFSA opracowała wskazówki pozwalające testować pestycydy tak, aby chronić pszczoły zarówno przed ich długotrwałym działaniem, powodującym skutki przewlekłe, jak i przed działaniem krótkotrwałym powodującym ostre objawy. Tylko te pestycydy, które przejdą nowe testy mogłyby być dopuszczone do sprzedaży.

Czytaj więcej...

Tarcza Prywatności UE–USA

Komisja Europejska opublikowała dziś swoje sprawozdanie na temat trzeciego corocznego przeglądu funkcjonowania Tarczy Prywatności UE–USA. W sprawozdaniu potwierdzono, że USA w dalszym ciągu zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach Tarczy Prywatności przez podmioty z UE certyfikowanym przedsiębiorstwom w USA.

Czytaj więcej...

Europejczycy w dalszym ciągu popierają rozwój międzynarodowy

Tegoroczne badanie Eurobarometru na temat unijnej współpracy na rzecz rozwoju pokazuje powszechną zgodę europejskich obywateli co do wagi współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju. Prawie 9 na 10 obywateli odpowiedziało, że współpraca na rzecz rozwoju ma duże znaczenie dla wspierania ludności krajów rozwijających się, co potwierdza tendencję obserwowaną w ostatnich latach. Współpraca na rzecz rozwoju jest tym samym jedną z najlepiej postrzeganych polityk UE.

Czytaj więcej...

Europejski program w zakresie migracji – 4 lata później

W związku z październikowym posiedzeniem Rady Europejskiej Komisja przedstawia dziś sprawozdanie z najważniejszych postępów poczynionych od 2015 r. w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji. Szczególny nacisk położono w nim na działania podjęte od ostatniego sprawozdania w tej dziedzinie, które opublikowano w marcu 2019 r. Komisja wskazała też obszary wymagające dalszych działań stanowiących odpowiedź na obecne i przyszłe wyzwania migracyjne.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.