Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Sprawozdanie z konwergencji: podsumowanie postępów państw członkowskich na drodze do strefy euro

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z konwergencji za 2020 r., w którym oceniła postępy państw członkowskich spoza strefy euro w staraniach o przyjęcie wspólnej waluty. Sprawozdanie dotyczy siedmiu państw członkowskich, które są prawnie zobowiązane do przyjęcia euro: Bułgarii, Czech, Chorwacji, Węgier, Polski, Rumunii i Szwecji. Raporty wydawane są co dwa lata niezależnie od trwających procesów przystąpienia do strefy euro.

Czytaj więcej...

Koronawirus: UE intensyfikuje walkę z dezinformacją

Komisja i Wysoki Przedstawiciel oceniają dziś swoje dotychczasowe działania w ramach walki z dezinformacją wokół pandemii koronawirusa i proponują strategię na przyszłość. Jest to zgodne z zobowiązaniem europejskich przywódców z marca 2020 r. do zdecydowanego zwalczania dezinformacji i zwiększania odporności społeczeństw europejskich. Pandemii koronawirusa towarzyszy masowa fala nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, w tym próby wywierania wpływu przez podmioty zagraniczne na obywateli Unii i debatę publiczną w UE. We wspólnym komunikacie przeanalizowano bezpośrednią reakcję na dezinformację i zaproponowano konkretne działania, które można szybko wprowadzić w życie.

Czytaj więcej...

Sprawiedliwa płaca minimalna: Komisja rozpoczyna drugi etap konsultacji z partnerami społecznymi

Komisja rozpoczyna dziś drugi etap konsultacji z europejskimi związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców na temat zapewnienia sprawiedliwej płacy minimalnej wszystkim pracownikom w Unii Europejskiej. W ramach pierwszego etapu konsultacji w dniach od 14 stycznia do 25 lutego 2020 r. Komisja otrzymała uwagi od 23 partnerów społecznych z całej UE. Na podstawie tych opinii Komisja stwierdziła, że istnieje potrzeba dalszego działania na szczeblu UE. Od początku był to priorytet polityczny Komisji pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, ale ostatnie wydarzenia jeszcze bardziej uwypukliły potrzebę działań UE w celu ograniczenia rosnących nierówności płac i ubóstwa pracujących.

Czytaj więcej...

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: uruchomienie nowej kampanii przy wsparciu organizacji Global Citizen

Komisja poinformowała dzisiaj o kolejnych działaniach podejmowanych na szczeblu międzynarodowym w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa – inicjatywy na rzecz powszechnego dostępu do niedrogich szczepionek, metod leczenia i badań pod kątem koronawirusa. Maraton deklaracji, który rozpoczął się 4 maja, będzie teraz okazją do rozpoczęcia nowej kampanii, której pomysłodawcą jest organizacja rzecznictwa Global Citizen, pod hasłem „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości". Jej zwieńczeniem będzie światowy szczyt darczyńców, który odbędzie się w sobotę 27 czerwca.

Czytaj więcej...

Komisja zatwierdza polski program pomocy dla przedsiębiorców o wartości 1,6 mld euro

Komisja Europejska zatwierdziła zgodnie z zasadami pomocy państwa UE polski program pomocy, w ramach którego około 1,6 mld euro (7,5 mld zł) zostanie przeznaczone na częściową rekompensatę dla dużych przedsiębiorstw oraz niektórych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) za straty poniesione w związku z pandemią koronawirusa i na zapewnienie im natychmiastowej płynności finansowej za pomocą pożyczek. Program ten jest częścią szerszego programu wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, tak zwanej tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.