Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

W kierunku bardziej odpornej Europy

Komisja Europejska w dn. 09.09.2020 r. przyjęła swoje pierwsze w historii sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej, którego celem jest określenie pojawiających się wyzwań i szans, aby lepiej kierować strategicznymi wyborami Unii Europejskiej. Prognoza strategiczna zostanie później wykorzystana w głównych inicjatywach politycznych. Będzie ona stanowić podstawę dla Komisji podczas opracowywania polityk i przepisów, które wytrzymają próbę czasu i posłużą zarówno obecnym potrzebom, jak i długoterminowym aspiracjom obywateli europejskich.

Czytaj więcej...

Komisja chce zapewnić Europie bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone dostawy surowców

Komisja przedstawiła plan działania w sprawie surowców krytycznychwykaz surowców krytycznych na 2020 r. oraz prognozę dotyczącą takich surowców w odniesieniu do strategicznych technologii i sektorów w horyzoncie roku 2030 i 2050. W planie działania przeanalizowała obecne i przyszłe wyzwania i zaproponowała działania mające na celu zmniejszenie zależności Europy od państw trzecich, dywersyfikację dostaw ze źródeł pierwotnych i wtórnych oraz zwiększenie efektywności gospodarki zasobami i obiegu zamkniętego.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.