Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Zrównoważone rybołówstwo w UE

Komisja opublikowała swój coroczny komunikat na temat postępów w zarządzaniu zasobami rybnymi w UE, który opiera się na danych z 2018 r. Tegoroczna edycja „Dążenie do bardziej zrównoważonego rybołówstwa w UE: aktualna sytuacja i kierunki na 2021 r.potwierdza zdecydowane zaangażowanie Komisji we wspieranie zrównoważonego pod względem środowiskowym i opłacalnego rybołówstwa, a także ukazuje postępy UE w realizacji tego celu.

Czytaj więcej...

Środki na rozbudowę portu w Szczecinie w ramach polityki spójności UE

Komisja Europejska zatwierdziła w dn. 17.09.2020 r. inwestycję w wysokości ponad 52,5 mln euro z Funduszu Spójności w celu poszerzenia i pogłębienia kanału Dębickiego w szczecińskim porcie. Jest to część serii prac mających na celu umożliwienie portowi przyjęcia większych statków i obsługi większej ilości ładunków, tak aby stał się on bardziej konkurencyjnym i wiodącym miejscem przeznaczenia towarów w południowym basenie Morza Bałtyckiego, zgodnie z celami UE w zakresie transportu morskiego.

Czytaj więcej...

Energia z odpadów w Olsztynie i Gdańsku

Ponad 100 mln euro z Funduszu Spójności trafi do Gdańska i Olsztyna, gdzie powstaną zakłady pozyskiwania energii z odpadów. Komisja Europejska w styczniu 2020 r. zatwierdziła finansowanie tych inwestycji, które jednocześnie wpłyną na lepsze gospodarowanie odpadami w Polsce. - Te projekty to dobre przykłady stosowania zasady „myśl globalnie, działaj lokalnie” – mówi komisarz Elisa Ferreira.

Czytaj więcej...

Biała Księga Komisji Europejskiej w sprawie subwencji zagranicznych

W dniu 17 czerwca 2020 Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwaną „BIAŁĄ KSIEGĘ w sprawie wyrównania szans w zakresie dotacji zagranicznych”. Zawiera ona kompleksową analizę przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej dotyczących konkurencji i handlu oraz szereg propozycji, które mają pomóc całej gospodarce europejskiej w rozwiązaniu problemu subsydiowania przez kraje spoza Unii Europejskiej swoich produktów, wypaczając przez to zasady zdrowej i uczciwej konkurencji. Dotyczy to również stoczni i firm współpracujących z nimi, o co przedstawiciele tej branży zabiegali od lat.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.