Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Komisja stworzyła dziś solidne fundamenty dla Europejskiego Korpusu Solidarności, proponując budżet na ten cel na kolejne trzy lata i odrębną podstawę prawną

Pomoże to w utrwaleniu tej inicjatywy i stworzy większe możliwości dla młodych ludzi. Oprócz oferowania wolontariatów, praktyk zawodowych i miejsc pracy Europejski Korpus Solidarności od tej pory zapewni uczestnikom także możliwość stworzenia własnego projektu solidarnościowego lub zgłoszenia się do wolontariatu jako grupa.

W trakcie pierwszego etapu rozpoczętego w grudniu 2016 r. uruchomiono osiem różnych programów oferujących wolontariaty, praktyki zawodowe lub miejsca pracy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Zarejestrowało się ponad 30 tys. młodych ludzi, a pierwsi uczestnicy zostali już oddelegowani. Pod przewodnictwem komisarzy Günthera OettingeraTibora Navracsicsa i Marianne Thyssen Komisja proponuje wyposażenie Europejskiego Korpusu Solidarności w jednolitą podstawę prawną, własny mechanizm finansowania i szerszy zestaw działań solidarnościowych. Przyczyni się to do zwiększenia jego spójności, siły oddziaływania i efektywności pod względem kosztów. Komisja proponuje przyznanie kwoty 341,5 mln euro na Europejski Korpus Solidarności w latach 2018–2020, tak aby do końca tego okresu mogło wziąć w nim udział 100 tys. młodych Europejczyków.

Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: „Solidarność jest czymś więcej niż tylko zasadą – to stan umysłu, który dociera do samego sedna Unii Europejskiej. Korpus Solidarności jest ucieleśnieniem tej zasady. Jestem dumny z tego, co ten korpus reprezentuje, i czuję wdzięczność wobec wszystkich ochotników i organizacji oferujących staże dla młodych ludzi. Dziś nadaliśmy korpusowi należytą formę prawną oraz udostępniliśmy budżet potrzebny do jego utrzymania. Natomiast wdrożenie w życie korpusu, a co za tym idzie – europejskiej solidarności – to zasługa uczestników”.

W następnym etapie funkcjonowania korpusu przewiduje się następujące rodzaje działań:
Oddelegowania w ramach korpusu będą wspierać młodych ludzi w ramach wolontariatu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach praktyk zawodowych – zwykle przez okres 2–6 miesięcy oraz w poszukiwaniu pracy zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem krajowym – przez okres 2–12 miesięcy.
W ramach zespołów wolontariuszy grupy złożone z 10–40 młodych osób z różnych krajów będą mogły działać wspólnie przez okres od 2 tygodni do 2 miesięcy.
Projekty solidarnościowe będą mogły być tworzone z inicjatywy małych grup składających się z co najmniej pięciu uczestników i realizowane przez nie na poziomie lokalnym przez okres 2–12 miesięcy.
 Tworzenie sieci kontaktów pomoże przyciągnąć do Europejskiego Korpusu Solidarności nowych uczestników, umożliwi wymianę dobrych praktyk, zapewni wsparcie po oddelegowaniu i ułatwi stworzenie sieci byłych uczestników.

Wszystkie te działania zapewnią młodym ludziom w całej Europie nowe możliwości prowadzenia działań solidarnościowych ukierunkowane na rozwiązywanie problemów społecznych i wzmacnianie społeczności lokalnych. Równocześnie przyczynią się do poprawy umiejętności i kompetencji młodych ludzi potrzebnych im do rozwoju osobistego i zawodowego na początku kariery. Europejski Korpus Solidarności to inicjatywa integracyjna. Ukierunkowane środki, takie jak dodatkowe fundusze lub oddelegowania na krótszy okres, będą promować udział młodych ludzi z defaworyzowanych środowisk.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny przestrzegający rygorystycznych wymogów w zakresie jakości może zgłaszać projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Za wdrożenie odpowiedzialna będzie Komisja Europejska, krajowe agencje Erasmus+ w państwach członkowskich oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). W celu poprawy integracji uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności na rynku pracy publiczne i prywatne służby zatrudnienia oraz izby handlowe będą zachęcane do aktywnego udziału.

Komisja wywiązuje się dziś z obietnicy złożonej podczas inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności, kiedy to zadeklarowała, że najpóźniej wiosną 2017 r. przedstawi wniosek ustawodawczy. Zanim rozporządzenie będzie mogło wejść w życie, jego projekt musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę. We wspólnej deklaracji instytucje UE zobowiązały się do zakończenia prac nad tym wnioskiem do końca tego roku.

Kontekst

W swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności, który oferowałby młodym ludziom w wieku 18–30 lat możliwość udziału w różnorodnych działaniach solidarnościowych w całej UE. Od chwili jego uruchomienia w dniu 7 grudnia 2016 r. do korpusu zgłosiło się ponad 30 tys. młodych osób. W marcu rozpoczął się proces kojarzenia uczestników z organizacjami. Od tego czasu skontaktowano się z około 9 tys. osób, przedstawiono ok. 110 ofert i oddelegowano pierwszych uczestników.

W celu przygotowania tego wniosku Komisja opublikowała w internecie otwartą ankietę i ukierunkowane konsultacje z zainteresowanymi stronami. Ich efekty zaprezentowano podczas specjalnego forum zainteresowanych stron. Respondenci podkreślali znaczenie wysokiej jakości ofert oraz udziału młodzieży z defaworyzowanych środowisk, konieczność ustanowienia odrębnego budżetu, odpowiednich środków informacyjnych i komunikacyjnych oraz sprawnych i skutecznych struktur zarządzania, a także konieczność potwierdzania nabytych umiejętności w uzupełnieniu do inicjatyw krajowych.

Dzisiejszy wniosek zbiega się w czasie z obchodami 30. rocznicy programu Erasmus, jednego z najbardziej udanych programów unijnych. Początkowo skromny program wymiany studentów uczelni wyższych oferuje dziś, pod nazwą Erasmus+, szeroką gamę możliwości nauki na poziomie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia ogólnego, kształcenia dorosłych oraz w dziedzinach młodzieży i sportu.

Dodatkowe informacje:

Postępy w zakresie Europejskiego Korpusu Solidarności: Pytania i odpowiedzi
Arkusz informacyjny: Postępy w zakresie Europejskiego Korpusu Solidarności
Arkusz informacyjny przeznaczony dla organizacji
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU
Rejestracja w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.