Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Wszyscy równi - zapraszamy do dyskusji!

Mimo wielu działań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, nadal wielu mieszkańców Unii Europejskiej spotyka się z dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek i płeć. Co możemy sami zrobić w tej kwestii? Jak przeciwdziałać dyskryminacji? Co w tym zakresie robi Unia Europejska? Spróbujmy razem znaleźć odpowiedzi na te pytania. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin zaprasza do wzięcia udziału w dyskusji „Wszyscy równi”, która odbędzie się w Operze na Zamku 20 listopada w godz. 13.30 – 15.30.

Do dyskusji zaprosiliśmy gości:
- dr Dorotę Kowalewską – ekspertkę ds. mniejszości narodowych,
- Katarzynę Kozak z Fundacji Szansa dla Niewidomych,
- dr Martę Szulc – ekspertkę ds. europejskich,
- Julię Jeremicz – działaczkę na rzecz kobiet, społeczniczkę,
- Natalię Wieretienow – reprezentantkę Młodzieżowej Rady Województwa Zachodniopomorskiego.

Aby wziąć udział w dyskusji należy przesłać maila zgłoszeniowego na adres: europedirect-szczecin@wzp.pl do dnia 18 listopada 2019 r.
Przed dyskusją zostaną zorganizowane warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztaty poprowadzi Bartosz Ślaski oraz Karolina Flacht z Fundacji Motywacja i Działanie.
Podczas warsztatów oraz dyskusji zostaną poruszone zagadnienia:
- jak tworzą się stereotypy, uprzedzenia oraz dyskryminacja,
- jak przeciwdziałać dyskryminacji,
- zostaną omówione obowiązujące w Unii Europejskiej zasady o niedyskryminacji i dotyczące równego traktowania obywateli,
- przedstawimy przykłady przestrzegania oraz łamania praw obywatelskich.

Organizatorem wydarzenia jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.