Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Strategicznie o Bałtyku

W jaki sposób pomysł  zmienić w projekt flagowy? Po co nam współpraca międzyregionalna? Czy regionalne operacyjne programy mogą służyć realizacji priorytetów strategii makroregionalnej?  Na te pytania poszukiwano odpowiedzi podczas Dnia Informacji o Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego, który miał miejsce 27 marca w Szczecinie.

Konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz, przedsiębiorstw, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych, została przygotowana  przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin, INTERACT Turku z Finlandii oraz Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego jest pierwszą  strategią makroregionalną UE i służy zacieśnieniu kooperacji państw basenu Morza Bałtyckiego.
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wojciech Drożdż, w swojej wypowiedzi otwierającej  spotkanie wskazał na powiązanie pomiędzy priorytetami SUE RMB i strategicznymi celami rozwoju województwa;. „Te zadania jak najściślej korespondują z zadaniami, jakie postawił przed sobą zarząd województwa zachodniopomorskiego, przyjmując projekt Regionalnego Programu Rozwoju Operacyjnego. Chcemy, by nasz region rozwijał się w sposób zrównoważony, by coraz lepsze były połączenia transportowe wewnątrz i na zewnątrz województwa, chcemy też, by mieszkańcom Pomorza Zachodniego żyło się lepiej i zasobniej” powiedział. Wtórowała mu Joanna Wojtkowska reprezentująca Narodowy Punkt Kontaktowy SUERMB w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, mówiąc, iż SUERMB  jest niezwykle ważna dla Polski, w szczególności dla Pomorza Zachodniego, i warto skorzystać z niej jako okazji do rozwoju innowacji, inwestycji i międzynarodowych partnerstw. „Strategia dla Regionu Morza Bałtyckiego bez kooperacji, współpracy jest pusta” podsumowała.

Czwartkowa konferencja skupiała się z jednej strony na budowaniu wartościowych sieci kontaktów między zaproszonymi gośćmi, z drugiej zaś na wyrażaniu refleksji dotyczących realizacji Strategii obecnie i w przyszłości. Organizatorzy Dnia Informacyjnego położyli duży nacisk na wymianę doświadczeń oraz szukanie odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące m.in. horyzontalnego charakteru programu, efektywnych sposobów jego implementacji oraz jego znaczenia dla regionu Pomorza Zachodniego. Poruszane zagadnienia miały na celu zwiększenie wiedzy na temat zadań i priorytetów realizowanych przez Strategię, a także zakładanych celów w kilkuletniej perspektywie oraz obowiązków, jakie spełniane są przez Komisję Europejską, Państwa Członkowskie, Koordynatorów Obszarów Priorytetowych, Liderów Projektów Flagowych.

Źródło: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.