Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Bezpłatne lekcje europejskie

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych lekcjach europejskich organizowanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin, czyli 45-minutowych lub 1,5 godzinnych spotkaniach, które dotyczą Unii Europejskiej i różnych aspektów jej funkcjonowania.

Z naszych spostrzeżeń wynika, iż w dalszym ciągu niewielka liczba młodych mieszkańców regionu Pomorza Zachodniego interesuje się Unią Europejską i korzysta z możliwości przez nią oferowanych, takich jak wyjazdy stypendialne i stażowe w ramach Erasmusa czy działania w ramach Wolontariatu Europejskiego. Dzięki naszym lekcjom europejskim młodzież dowie się jak powstała i jak funkcjonuje Unia oraz na co w jej ramach mogą liczyć młodzi ludzie.

Mobilność wspierana przez Unię Europejską, daje młodzieży szansę wszechstronnego rozwoju, poszerzenia wiedzy, a także zdobycia doświadczenia. Wyniki badań na temat programu Erasmus (Erasmus Impact Study) pokazują, że udział w nim w znaczący sposób ułatwia znalezienie zatrudnienia. Ponad jednej trzeciej stażystów tego programu składana jest oferta pracy. Osoby odbywające staż za granicą wykazują też większy stopień przedsiębiorczości niż ich rówieśnicy pozostający w kraju. Erasmus pomaga wykształcić w młodych ludziach umiejętności poszukiwane przez pracodawców. 92% z nich poszukuje pracowników posiadających przekrojowe umiejętności takie jak ciekawość, umiejętność rozwiązywania problemów, tolerancja i zaufanie, a 64% twierdzi, że absolwentom z międzynarodowym doświadczeniem powierza się większą odpowiedzialność. Jest to również niepowtarzalna okazja poznawania nowych kultur, języków oraz nawiązywania znajomości, które w przyszłości zaowocują aktywną współpracą lub efektywniejszym i łatwiejszym wejściem młodych ludzi na rynek pracy. Dlatego właśnie informacje o Unii i jej działaniach są w dzisiejszych czasach wiedzą niezbędną, którą posiadać powinien każdy młody człowiek.

Proponowane przez nas tematy lekcji dotyczą sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej, jej wartości, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz roli młodego człowieka w Unii. 
Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje i chętnie przygotujemy również lekcję na wybrany przez Państwa temat

Jesteśmy również gotowi przygotować lekcje o innej wybranej przez Państwa tematyce. Każda grupa biorąca udział w lekcji europejskiej otrzyma również komplet publikacji „Europa - Informator dla młodzieży” wraz z podręcznikiem dla nauczyciela.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą mailową pod adres europedirect-szczecin@wzp.pl.

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.