Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Koniec z kosztownym poświadczaniem dokumentów urzędowych

Koniec z kosztownym poświadczaniem dokumentów urzędowych — Komisja Europejska chce zmniejszyć biurokrację we wszystkich państwach członkowskich

 Dzisiaj Komisja Europejska podjęła kolejny krok z myślą o ograniczeniu obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw. Zniesione zostać mają obowiązujące obecnie formalności, które należy spełnić, aby zarejestrować dokumenty urzędowe, takie jak np. akt urodzenia, w innym państwie członkowskim UE.

Dziś obywatele, którzy przeprowadzają się do innego kraju UE muszą poświęcić dużo czasu i wydać sporo pieniędzy, aby wykazać, że dokumenty urzędowe (takie jak np. akt urodzenia czy akt ślubu) wydane w ich państwie pochodzenia są autentyczne. Dotyczy to także tzw. pieczęci (inaczej klauzuli) apostille, która jest wydawana przez władze publiczne jako dowód, że dany dokument urzędowy lub podpis urzędnika na danym dokumencie są autentyczne. Problem ten dotyka również przedsiębiorstw prowadzących działalność w kilku państwach członkowskich w ramach jednolitego rynku UE. Na przykład często muszą one dostarczyć najróżniejsze dokumenty urzędowe poświadczające ich status prawny, gdy prowadzą działalność w innym państwie. Wymagania te pochodzą z czasów, gdy dany kraj uznawał jedynie dokumenty urzędowe, które zostały wydane przez ministerstwo spraw zagranicznych innego kraju. Jednak, podobnie jak uznajemy wyroki sądowe poszczególnych krajów, powinniśmy móc zaufać urzędowi stanu cywilnego innego kraju UE, który wydaje akt urodzenia, bez konieczności poręczenia ze strony odpowiedniego ministerstwa spraw zagranicznych, ministerstwa sprawiedliwości czy innego urzędu. W związku z tym dzisiaj Komisja Europejska zaproponowała zniesienie pieczęci apostille i innych niezrozumiałych wymogów administracyjnych dotyczących poświadczania dokumentów urzędowych, które obowiązują osoby mieszkające i pracujące w innych państwach członkowskich.

 „Za każdym razem gdy przekraczamy granicę, ministerstwo spraw zagranicznych nie musi poświadczać ważności naszego paszportu. Dlaczego zatem takie poświadczenie jest wymagane w przypadku aktu urodzenia?”, powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości i wiceprzewodnicząca Komisji. „W razie przeprowadzki za granicę konieczność przechodzenia przez te kosztowne formalności w celu ustalenia, czy akt urodzenia jest rzeczywiście aktem urodzenia lub po prostu użycia certyfikatu spółki może przyprawić nas o biurokratyczny ból głowy. Słyszałam niezliczone historie o problemach związanych ze spełnianiem tych niezrozumiałych wymagań. Dzisiejsza propozycja Komisji ma uprościć życie obywateli i przedsiębiorstw, gdy korzystają oni ze swojego prawa do swobodnego przemieszczania się w UE”.

 Zgodnie z przyjętymi dzisiaj propozycjami Komisji obywatele i przedsiębiorstwa nie będą już musieli dostarczać kosztownych „zalegalizowanych” lub „poświadczonych” tłumaczeń dokumentów urzędowych, aby na przykład dokonać rejestracji domu lub przedsiębiorstwa, zawrzeć związek małżeński czy wystąpić o kartę pobytu. Dwanaście kategorii dokumentów urzędowych Uproszczenie odnosi się do dokumentów urzędowych dotyczących poświadczenia nazwiska, zawarcia małżeństwa i zarejestrowanego związku partnerskiego, urodzenia, rodzicielstwa, adopcji, zgonu, miejsca zamieszkania, obywatelstwa i narodowości, prawa własności nieruchomości, statusu prawnego i reprezentacji spółki lub przedsiębiorstwa, prawa własności intelektualnej oraz niekaralności. zostanie automatycznie zwolnionych z wymogów, takich jak uzyskanie pieczęci apostille czy legislacji, które obecnie dotyczą około 1,4 mln dokumentów rocznie w UE. Dzięki zniesieniu tych formalności obywatele i przedsiębiorcy w UE będą mogli zaoszczędzić czas i pieniądze (aż do 330 mln euro), a także uniknąć różnych niedogodności.

 Nowe przepisy nie będą jednak miały żadnego wpływu na uznawanie treści lub skutków tych dokumentów. Mają one pomóc udowodnić, że dany dokument urzędowy jest autentyczny, np. że dany podpis jest prawdziwy lub że osoba, która złożyła podpis, posiada odpowiednie kompetencje. Państwa członkowskie będą musiały uznać autentyczność danego dokumentu bez żadnych dodatkowych wymogów w zakresie poświadczania.

 Komisja proponuje również inne uproszczone narzędzie: wielojęzyczne znormalizowane formularze dostępne we wszystkich językach urzędowych UE (zob. przykłady w załączniku), o które obywatele i przedsiębiorstwa będą mogli ubiegać się na takich samych warunkach, jak w przypadku krajowych dokumentów urzędowych dotyczących poświadczenia urodzenia, zgonu, zawarcia małżeństwa lub zarejestrowanego związku partnerskiego, statusu prawnego i reprezentacji spółki lub innego przedsiębiorstwa. Pozwoli to zaoszczędzić zwłaszcza na kosztach tłumaczenia, o które obywatele i przedsiębiorstwa nie będą już musieli się martwić. Formularze zostały opracowane na wzór określonych konwencji międzynarodowych W szczególności konwencji Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego (ICCS).

 Propozycja przewiduje także zabezpieczenia przed nadużyciami finansowymi. Jeżeli organ krajowy ma uzasadnione wątpliwości co do konkretnego dokumentu, państwa członkowskie będą w stanie sprawdzić jego autentyczność, kontaktując się z odpowiednim organem za pośrednictwem istniejącego systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

 

Kontekst

Według ankiety Eurobarometru z października 2010 r. 73 proc. Europejczyków uważa, że należy podjąć działania usprawniające obieg dokumentów urzędowych między państwami UE.

   W związku z tym w 2010 r. Komisja Europejska opublikowała zieloną księgę w sprawie promowania swobodnego przepływu dokumentów urzędowych i przeprowadziła konsultacje społeczne na temat sposobów, które ułatwiłyby korzystanie z dokumentów urzędowych i ich uznawanie.

Komisja Europejska dokłada wszelkich starań, aby usunąć wszelkie przeszkody, na które natrafiają obywatele. W sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE z 2010 r. (zob. IP/10/1390 i MEMO/10/525) wymieniono 25 konkretnych działań mających na celu usunięcie przeszkód w korzystaniu z prawa obywateli UE do swobodnego przemieszczania się na jej obszarze. Przedstawiając dzisiejszą propozycję, Komisja dotrzymuje swojego zobowiązania.

W 2012 r. Komisja przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne, aby dowiedzieć się, jakie przeszkody napotykają obywatele UE, wykonując swoje prawa (zob. IP/12/461). Problem związany z uznaniem dokumentu za autentyczny w innym państwie członkowskim był jednym z poruszonych zagadnień.

 

Konkretny przykład problemów napotykanych przez obywateli UE

Niedawno brałem ślub w Luksemburgu, ale procedura uznania mojego aktu urodzenia była bardzo długa i kosztowna. Za uzyskanie pieczęci apostille musiałem dużo zapłacić. Tego typu formalności mogą być przydatne na poziomie światowym, ale w UE często pokazują, że między organami administracji niestety brakuje współpracy i zaufania”.

- odpowiedź obywatela Rumunii udzielona w konsultacjach społecznych na temat praw obywatelskich w UEz 2012 r.

Nowe przepisy pozwolą uprościć formalności poprzez:

- zniesienie wymogu legalizacji i apostille;
- zniesienie wymogu przedstawienia uwierzytelnionego odpisu wraz z oryginalnym dokumentem urzędowym, a zamiast tego umożliwienie przedstawienia niepoświadczonej kopii wraz z oryginałem;
- zagwarantowanie, że nieuwierzytelnione tłumaczenia dokumentów urzędowych wydanych przez władze innych państw członkowskich będą akceptowane;
- zapewnienie wielojęzycznych standardowych formularzy we wszystkich krajach UE;
- usprawnienie współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi, aby skuteczniej zwalczać nadużycia finansowe.

Dalsze etapy: Aby uzyskać moc prawną proponowane rozporządzenie musi zostać przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Ministrów, w drodze „zwykłej procedury ustawodawczej” (procedura współdecyzji). Ponadto w trakcie Europejskiego Roku Obywateli w 2013 r. w dniu 8 maja 2013 r. Komisja opublikuje drugie sprawozdanie na temat obywatelstwa UE, w którym przedstawi 12 nowych konkretnych działań mających na celu rozwiązanie pozostałych problemów, które obywatele UE nadal napotykają przy korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się.

 

Dodatkowe informacje

Press Pack:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130424_en.htm

MEMO/13/370

Komisja Europejska – Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych

http://ec.europa.eu/justice/civil/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

 

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

 

Marta Angrocka-Krawczyk

Wydział prasy

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

 

 

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.