Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Zrównoważona turystyka morska i dostępność tematami Europejskiego Dnia Morza

Zagospodarowanie obszarów przybrzeżnych i zrównoważona turystyka morska stanowią centralne tematy tegorocznego Europejskiego Dnia Morza. Przez dwa dni w La Valletcie na Malcie eksperci ze wszystkich sektorów morskich z całej Europy będą dyskutować na temat sposobów rozwijania przemysłu turystycznego i utrzymania jego pozycji nie tylko jako sektora działającego na rzecz zrównoważonego rozwoju, lecz również jako kluczowego czynnika napędzającego gospodarkę jako całość i wnoszącego znaczny wkład do unijnego programu „niebieskiego wzrostu”.

Co roku w dniu 20 maja w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Morza. Jego celem jest zaprezentowanie znaczenia mórz i oceanów w naszym codziennym życiu. Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza jest obecnie miejscem spotkania zainteresowanych stron reprezentujących wszystkie sektory morskie w celu omówienia możliwości i wyzwań dla regionów nadmorskich oraz sektorów gospodarki morskiej w całej Europie. Temat tegorocznej konferencji brzmi: „Zagospodarowanie obszarów przybrzeżnych i zrównoważona turystyka morska: inwestycja na rzecz „niebieskiego wzrostu”.


Turystyka jest największym sektorem przemysłu morskiego, zapewniającym zatrudnienie 2,35 mln osób i wytwarzającym każdego roku wartość dodaną dla gospodarki UE na poziomie ponad 100 mld euro. Co istotne, sektor ten pozostał nadzwyczaj odporny na przestrzeni ostatnich kilku trudnych lat i nadal oferuje możliwości zatrudnienia w regionach przybrzeżnych, które są często odizolowane i bywają pozbawione innych form intensywnej działalności gospodarczej. Jednakże sezonowy charakter turystyki oraz brak nowych, innowacyjnych koncepcji utrudniają pełne wykorzystanie jej potencjału w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.


Podczas szóstej edycji Europejskiego Dnia Morza przedmiotem analizy będzie droga do innowacyjnych i zrównoważonych form turystyki. Dyskusje zostaną uwzględnione w komunikacie Komisji Europejskiej dotyczącym turystyki nadmorskiej i morskiej, zaplanowanym na późniejsze miesiące bieżącego roku. Specyficzne kwestie dotyczące wysp, takie jak dostępność oraz mobilność, będą również stanowić przedmiot obrad konferencji, natomiast poszczególne grupy robocze zajmą się przyszłością sektora rejsów wycieczkowych, zarządzaniem morskim i zarządzaniem strefami przybrzeżnymi oraz rozwojem gospodarczym basenu Morza Śródziemnego.


Obchody otwarte zostaną przez Dr Edwarda Zammit-Lewisa, sekretarza ds. konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Parlamencie Malty, w niedzielę 19 maja. Otwarciu temu towarzyszyć będzie kilka imprez i wydarzeń o charakterze publicznym w La Valletcie i okolicy, które zilustrują różnorodność zagadnień związanych z morzem, takich jak badania morskie, zagrożenia dla środowiska morskiego, rybołówstwo, żegluga, porty, morskie parki narodowe, energia i tym podobne. Uczestnictwo w większości wydarzeń odbywających się w dniach 19 i 20 maja jest bezpłatne.


Konferencję w dniu 21 maja otworzą wystąpienia prelegentów wysokiego szczebla, w tym europejskiej komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Marii Damanaki, maltańskiego ministra turystyki Karmenu Velli, maltańskiego ministra gospodarki, inwestycji i drobnej przedsiębiorczości Dr Chrisa Cardona oraz szwedzkiej minister infrastruktury Cathariny Elmsäter-Svärd. Pozostałym sesjom plenarnym przewodniczyć będą politycy, eksperci i dyrektorzy generalni, a przedmiotem dyskusji będą aktualne wyzwania i szanse dla gospodarki morskiej oraz w zakresie „niebieskiego wzrostu”. Dzień zakończy swoim koncertem międzynarodowej sławy tenor Joseph Calleja.


22 maja jest dniem zainteresowanych stron: uczestnicy konferencji będą mogli wybierać spośród 19 różnych warsztatów na tyleż różnych tematów. Omawiany będzie szeroki zakres inicjatyw politycznych związanych z morzami i oceanami. Na miejscu zostaną też rozmieszczone stoiska ekspozycyjne i wystawcy będą prezentować morza i oceany oraz stwarzane przez nie możliwości. W całej Europie będą się odbywać różne wydarzenia.


Europejski Dzień Morza jest jedyną w swoim rodzaju okazją, aby zebrać w jednym miejscu całą morską społeczność, podsumować postępy i skoncentrować uwagę na pomysłach i priorytetach, które pojawią się w przyszłości.


 
Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.