Pomoc 823 mln euro w związku z trzęsieniem ziemi w Chorwacji, powodziami w Polsce oraz pandemią koronawirusa

Komisja Europejska zaproponowała pakiet wsparcia finansowego w wysokości ponad 823 euro w ramach Funduszu Solidarności UE (FSUE) na odbudowę po trzęsieniu ziemi w Chorwacji i powodziach w Polsce. Pakiet ten przewiduje również płatności zaliczkowe dla Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Węgier i Portugalii w celu wsparcia tych krajów w walce z pandemią koronawirusa.

Pakiet pomocy obejmuje kilka elementów:
  • 683,7 mln euro wsparcia dla Chorwacji, aby złagodzić katastrofalne skutki trzęsienia ziemi w Zagrzebiu i okolicach, które miało miejsce w marcu 2020 r. Pierwsza transza pomocy w wysokości 88,9 mln euro została już wypłacona w sierpniu 2020 r. w formie płatności zaliczkowych.
  • ponad 7 mln euro na wsparcie Polski w działaniach służących odbudowie po powodziach w województwie podkarpackim w czerwcu 2020 r.
  • ponad 132,7 mln euro w formie płatności zaliczkowej dla NiemiecIrlandiiGrecjiHiszpaniiChorwacjiWęgier i Portugalii w następstwie ich wniosku o wsparcie na walkę z pandemią koronawirusa i jej skutkami.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Dzięki Funduszowi Solidarności UE państwa członkowskie i obywatele mogą otrzymać bardzo potrzebne im wsparcie, zarówno w następstwie klęski żywiołowej, jak i w sytuacji zagrożenia zdrowia. Przedstawione dzisiaj propozycje stanowią kolejny ważny dowód unijnej solidarności, która jest istotą projektu europejskiego.
Dalsze działania
Przedłożony wniosek Komisji w sprawie pomocy z Funduszu Solidarności UE musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę. Dopiero wtedy możliwe będzie wypłacenie pomocy finansowej. Komisja przeprowadza obecnie ocenę otrzymanych wniosków. Po zakończeniu tej oceny Komisja przedstawi wniosek w sprawie uruchomienia płatności końcowych.
Kontekst
FSUE wspiera państwa członkowskie UE i kraje przystępujące, zapewniając pomoc finansową w przypadku poważnych klęsk żywiołowych oraz, od tego roku, w przypadku zagrożenia zdrowia. Od czasu jego utworzenia w 2002 r. fundusz wykorzystano ponad 90 razy w związku z katastrofami, takimi jak powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, huragany i susze. Do tej pory w ramach FSUE uruchomiono ponad 5,5 mld euro w 23 państwach członkowskich i w jednym kraju przystępującym. Zakres wykorzystania FSUE rozszerzono w związku z nadzwyczajną odpowiedzią UE na pandemię koronawirusa. Obecnie zakres ten obejmuje również poważne stany zagrożenia zdrowia publicznego. Zwiększono również maksymalną wysokość płatności zaliczkowych z 30 mln euro do 100 mln euro.
Dodatkowe informacje:
Fundusz Solidarności UE:
Fundusz Solidarności UE: Pobierz (43.385 kB - PDF)

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.