BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 3(16)/2015, Lipiec 2015

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

3(16)/2015
      Lipiec 2015

Obywatel: Polak, Europejczyk

Koniec opłat za roaming w UE w czerwcu 2017 roku. Niższe stawki już teraz
Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów uzgodnili, że całkowite zniesienie dodatkowych opłat za rozmowy z telefonów komórkowych za granicą nastąpi w połowie czerwca 2017 roku. Poinformowało o tym łotewskie przewodnictwo. Likwidacja opłat roamingowych oznacza, że będąc za granicą, za połączenia czy przesyłanie danych zapłacimy tyle samo, ile płacimy za te usługi, będąc w swoim kraju.
Czytaj więcej…

Kwalifikacje po europejsku
Każdy, kto dzisiaj marzy o dobrej pracy, musi wziąć pod uwagę to, że stale będzie się uczył czegoś nowego. Zdobywanie umiejętności to nauka w szkole, na kursach i szkoleniach, ale także w pracy, od innych. Uczymy się też sami – z książek, gazet, Internetu czy poprzez praktyki. Jak udowodnić pracodawcy swoje kwalifikacje? Jak zaplanować swoją karierę i swój rozwój? Jak skutecznie zmienić pracę? Wszystko to ułatwi Europejska Rama Kwalifikacji.
Czytaj więcej…

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 jest krajowym programem  wspierającym gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki uzyskane z funduszy europejskich zostaną w pewnym stopniu skierowane również na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.
Czytaj więcej…

TEG, GLEN i PAH. O edukacji globalnej w Polsce
Przeciętnemu mieszkańcowi Polski sformułowanie “edukacja globalna” kojarzy się z absolutnie niczym. Nie bez powodu: abstrakcyjne nazewnictwo sprawia, że nie identyfikujemy się z tak przedstawioną ideą. A przecież edukacja globalna to działanie, kreatywność i poznawanie świata – przede wszystkim powinna angażować do działania!
Czytaj więcej…

Nasze działania

Dziecięcy Festiwal Nauki
Już po raz trzeci Europe Direct – Szczecin wziął udział w Dziecięcym Festiwalu Nauki „Nauka i pasja”, który zorganizowany został na Wydziale Humanistycznym US z okazji Dnia Dziecka. W wydarzeniu wzięło udział około 250 dzieci ze szczecińskich przedszkoli, szkół podstawowych, a nawet gimnazjów. Były przedstawienia, zabawy z żółto-niebieskimi  balonami, a później warsztaty naukowe dla większych, mniejszych i tych zupełnie małych.
Zdjęcia z wydarzenia

Głos młodzieży na 11. Forum Samorządowym w Kołobrzegu
Czy młodzież postrzega siebie jako przedsiębiorczą? Jak według nich można pomóc w rozwijaniu przedsiębiorczości młodzieży w województwie zachodniopomorskim. Podczas zorganizowanego przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego Samorządowego Forum Młodzieży, w dniach 22-24 czerwca w Kołobrzegu, jego uczestnicy opracowali rekomendacje, dotyczące rozwoju przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim.
Czytaj więcej…

Zachodniopomorskie po europejsku
Komisja CIVEX obradowała w Kołobrzegu
Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) zebrała się w Kołobrzegu, gdzie obradowała w poniedziałek 22 czerwca. W obradach udział wziął marszałek Olgierd Geblewicz, wiceprzewodniczący Komisji. Wydarzenie towarzyszy 11. Forum Samorządowemu.
Czytaj więcej…

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Koszalinie
Połączenie Koszalina z planowanymi drogami ekspresowymi - to część inwestycji, które mogą być zrealizowane przy pomocy funduszy unijnych. Koszalin i okolice to obszar interwencji strategicznej, na którego rozwój przeznaczono 40 mln euro z RPO.
Czytaj więcej…
W regionie Morza Bałtyckiego
Polska prezydencja w Radzie Państw Morza Bałtyckiego
1 lipca 2015 r. Polska po raz trzeci objęła roczne przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Rada Państw Morza Bałtyckiego to najważniejsza i najstarsza organizacja współpracy międzyrządowej w regionie Morza Bałtyckiego. 23 lata współpracy zaowocowało wytworzeniem doskonałej sieci kontaktów, z korzyścią przede wszystkim dla społeczeństw lokalnych – miast, gmin, województw, szkół, uczelni, instytucji pozarządowych i przedsiębiorstw. Członkami RPMB są wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja), a także Islandia, Norwegia i UE.
W tym samym czasie Polska będzie także koordynować wdrażanie Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, przewodniczyć pracom Partnerstwa dla Transportu i Logistyki Wymiaru Północnego oraz Komitetu ds. Planowania Przestrzennego i Rozwoju VASAB. Mnogość regionalnych formatów współpracy bałtyckiej świadczy o tym, że region jest dla Polski ważny i władze centralne doceniają korzyści, jakie przynosi współpraca z partnerami wokół Morza Bałtyckiego.
Czytaj więcej…
Konkursy

European Youth Award
Jest to program motywujący oraz promujący innowacyjność, dzięki której łatwiej sprostać wyzwaniom społecznym, kulturowym oraz cywilizacyjnym. Konkurs kierowany jest do młodych przedsiębiorców do 30 roku życia oraz studentów, mieszkający w jednym z państw członkowskich UE lub Rady Europy, którzy w kreatywny sposób potrafią wykorzystać innowacyjne rozwiązania takie jak Internet oraz technologie mobilne. Tematyka projektów może obejmować następujące kategorie:
1. Zdrowy tryb życia: odżywianie, ochrona zdrowia.
2. Inteligentne uczenie się: edukacja, e-umiejętności, otwarta nauka.
3. Łączenie kultur: sztuka, gry i zabawy, różnorodność.
4. Ekologia: równowaga energetyczna, mobilność, rozwój miast.
5. Aktywne obywatelstwo: free journalism, otwarty rząd, spójność społeczna.
6. Zagadnienia finansowe: wiedza na temat finansów, zatrudnienie i inteligentny konsumpcjonizm.
Swoje propozycje należy wysyłać do 15 lipca 2015r, poprzez ich rejestrację na stronie organizatora. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do udziału w prestiżowej ceremonii wręczenia nagród, podczas festiwalu EYA w Graz (Austria) w dniach 18-20.11.2015r.
Czytaj więcej...

The One Minutes JR
Europejska Fundacja Kultury wraz z fundacją UNICEF zapraszają do udziału w konkursie. Jest on przeznaczony dla osób w wieku 16-21, którzy chcą się zaprezentować za pomocą jednominutowego filmu. Każdy z uczestników musi wybrać jedną z kategorii:
- „Minuta wolności” - jest to kategoria otwarta, w której można opowiedzieć o czymś co nas interesuje.
- „Razem czy osobno” – mówi o przynależności i wykluczeniu, o tym gdzie leży granica między nimi i jakie są nasze odczucia w różnych sytuacjach społecznych; uczestnicy mogą zaprezentować swój punkt widzenia i własną interpretację tego tematu.
- „Autoportret” – to również kategoria otwarta, w której uczestnicy w dowolny sposób mogą opowiedzieć o sobie.
Można nadsyłać dowolny rodzaj filmu. Może to być film, ale też teledysk, dokument, animacja, kreskówka itp.
Aby wziąć udział w konkursie należy umieścić film na jego stronie internetowej lub przesłać go na DVD dołączając informacje o sobie. Termin nadsyłania zgłoszeń to 01.08.2015r.
Nagrodą główną jest kamera FlipCam HD, a wszyscy nominowani będą mieli możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych warsztatach w Amsterdamie w listopadzie 2015r.
Czytaj więcej...

Fundusze

Wiedza, Edukacja, Rozwój
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy dla uczelni wyższych. Cel planowanych działań to wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę. Całość puli środków finansowych wynosi 350 mln zł.
Pierwszy konkurs pn. „Program Rozwoju Kompetencji - Działanie 3.1 PO WER Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, dotyczy wprowadzania na uczelniach zajęć doskonalących obszary kluczowe dla rozwoju kraju i gospodarki. Kierowany jest zarówno do uczelni publicznych jak i niepublicznych, a udział w projektach wezmą studenci wszystkich kierunków.
Drugi konkurs to „Systemy antyplagiatowe - Działanie 3.4 PO WER Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego”, w którym szkoły wyższe stworzą, zmodyfikują lub zakupią licencje systemów antyplagiatowych.
Nabór projektów trwa od 22.06 do 22.07.2015r. Szczegóły dotyczące konkursów dostępne są na stronie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Czytaj więcej...

Dotacje na edukację polityczną
Fundacja Konrada Adenauera udziela organizacjom pozarządowym oraz instytucjom naukowym dotacji na działalności w sferze edukacji politycznej. Obszar jaki interesuje Fundację obejmuje takie tematy jak: integracja Polski z Unią Europejską, stosunki polsko-niemieckie, reformy samorządów terytorialnych oraz transformacja gospodarcza. Wnioskodawca razem z Fundacją ustala kwotę dotacji oraz wkład własny. Realizowane projekty mogą odbywać się na terenie Polski oraz Niemiec. Wnioski należy składać do 30.08.2015r.
Czytaj więcej...

Eurodesk

AIESEC Wymiana praktyk zagranicznych
AIESEC Polska zaprasza na praktyki i wolontariaty. Od kandydatów oczekiwana jest znajomość języka angielskiego, chęć wyjazdu w przeciągu 3 miesięcy. W przypadku praktyk wymagane jest doświadczenie zawodowe lub studia (min. 3 rok) w obszarze, w którym będą się odbywać praktyki.
Oferta wymiany obejmuje:
- wolontariat, w którym udział mogą wziąć absolwenci oraz studenci wszystkich kierunków już od 1 roku studiów.
- praktyki techniczne, kierowane do studentów i absolwentów informatyki, mechaniki, inżynierii i chemii, którzy mają doświadczenie zawodowe.
- praktyki edukacyjne, dla studentów i absolwentów filologii oraz lektorów szkół językowych.
- praktyki biznesowe, przeznaczone dla studentów i absolwentów ekonomii, zarządzania, marketingu, PR oraz finansów, z doświadczeniem zawodowym.
Organizatorzy gwarantują pomoc przy załatwianiu formalności, przygotowanie do wyjazdu, zakwaterowanie oraz organizację czasu wolnego. Dzięki wymianie AIESEC zdobywasz cenne umiejętności zarządzania czasem, sztuką prezentacji, sprzedaży oraz negocjacji.
Czytaj więcej...

Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego
Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny (EKES) co roku przyznaje Nagrodę Społeczeństwa Obywatelskiego dla najbardziej wartościowych inicjatyw obywatelskich. W tym roku tematem nagrody jest „Zwalczanie ubóstwa”, a jej celem wyróżnienie i propagowanie konkretnych osiągnięć i inicjatyw zrealizowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i/lub osoby indywidualne, które znacząco przyczyniły się do promowania europejskiej tożsamości i integracji.
Nagroda może zostać przyznana organizacjom społecznym z siedzibą w UE, działającym na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim. Łączna pula nagród wynosi 50.000 euro,  termin zgłaszania wniosków upływa 31 lipca 2015r.
Czytaj więcej...

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
pokój 329 (IV piętro, wejście od szklanej windy), ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: europedirect-szczecin.eu, fb: facebook.com/edszczecin

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się


 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.