BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 1(20)/2016, Luty 2016

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

1(20)/2016
      Luty 2016

Obywatel: Polak, Europejczyk

Plan Junckera – czym właściwie jest?
Rok 2014, w którym ogłoszono Plan Inwestycyjny dla Europy, był trudnym rokiem dla gospodarki Unii. Europejski Bank Centralny zwiększał swój bilans kontynuując programy skupu aktywów prywatnych i publicznych nazywanych przez ekonomistów luzowaniem ilościowym a przez opinię publiczną po prostu drukowaniem pieniądza. Dostarczony przez EBC pieniądz w żaden sposób nie wspierał jednak inwestycji czy konsumpcji.  Banki komercyjne uzyskane środki utrzymywały na rachunku depozytowym w EBC, pobierając za to odsetki lub inwestowały w instrumenty finansowe, m.in. „pompując” kursy akcji. W niczym nie poprawiało to sytuacji przeciętnego obywatela UE, w szczególności zaś sytuacji młodych na rynku pracy ( jesienią 2014 roku bezrobocie wśród ludzi młodych w UE wynosiło ok. 21,5%, a w Grecji i Hiszpanii przekraczało 50%). We wszystkich krajach Unii stopa inwestycji w roku 2014 była niższa niż w 2007 – średnio w UE o około 3 punkty procentowe.
Czytaj więcej...

Europejska dyskusja o Schengen
„Kraje członkowskie powinny w przyszłości być gotowe by oddelegować aż do 2000 policjantów w ramach wsparcia dla rozszerzającej swoje kompetencje Agencji ds. Granic Frontex” – takie plany przedstawił w grudniu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. „Te siły powinny mieć możliwość szybkiego reagowania i mogą zostać użyte, jeśli zajdzie taka potrzeba, nawet przy sprzeciwie kraju członkowskiego. Minęły czasy, kiedy musieliśmy żebrać o wsparcie.”
Czytaj więcej…


Wrocław Europejską Stolica Kultury 2016
Europejska Stolica Kultury to miasto wybrane przez Unię Europejską, które na rok staje się kulturalnym centrum Europy. Wybrana stolica kultury w ciągu jednego roku ma szansę zaprezentowania potencjału kulturalnego nie tylko swojego miasta, ale także regionu i całego kraju. W 2016  roku Europejską Stolicą Kultury został Wrocław i hiszpański San Sebastian.
Czytaj więcej…


Dzień Bezpiecznego Internetu
W tym roku 9 lutego obchodziliśmy jako Dzień Bezpiecznego Internetu. Według najnowszych danych z Eurostatu - w 2015 roku jeden na czterech Europejczyków korzystających z Internetu miał problemy z bezpieczeństwem w sieci. Chodzi m.in. o wrogie oprogramowania, wirusy, zagrożenie danych personalnych czy dostęp dzieci do stron z nieodpowiednimi dla nich treściami.
Czytaj więcej…

Nasze działania

Aktywuj Ferie!
Za nami 3 dni europejskiej podróży – uczestnicy warsztatów ,,Aktywuj ferie” wzięli udział w warsztatach organizowanych przez dwa punkty informacyjne działające przy Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Dwie dotychczas być może obco brzmiące nazwy, czyli Europe-Direct i Eurodesk nie są już tak tajemnicze dla uczestników ,,Aktywuj ferie”. Młodzi ludzie w wieku 15-20 lat wzięli udział w zajęciach, które w przyjazny sposób przekazywały wiedzę na temat możliwości mobilności w Europie. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się więcej o możliwościach jakie dają programy Erasmus+, EVS czy też Lider Zachodniopomorski.
Czytaj więcej…

Europejski Parlament Młodzieży 4-7 marca w Szczecinie
Europejski Parlament Młodzieży (EYP) to niezależną i apolityczna organizacja pozarządowa. Angażując rocznie ponad 25.000 młodych osób, stała się jedną z największych platform debaty i edukacji politycznej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodzieży. Dzięki EYP Poland, młodsze pokolenie Polaków doświadcza demokracji w praktyce, rozwija umiejętności komunikacji i pracy w zespole, a także nawiązuje międzynarodowe przyjaźnie i znajomości. W tym roku w marcu Szczecin będzie gościł ponad 100 młodych Europejczyków na Regionalnej Sesji Parlamentu.
Czytaj więcej…

Zachodniopomorskie po europejsku
Otwarcie Centrum Dialogu Przełomy!
Centrum Dialogu „Przełomy”,  miejsce, które ukazuje najważniejsze momenty w historii Szczecina i Pomorza Zachodniego w latach 1939-1989 już otwarte! Oficjalna inauguracja nowego oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie odbyła się w poniedziałek 25 stycznia 2016 roku.
Czytaj więcej…
W regionie Morza Bałtyckiego

Marszałek Geblewicz w Brukseli wygłasza ważną opinię w Komitecie Regionów
Zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów wygłosił ważną opinię na temat konieczności uregulowania zbioru danych dotyczących rybołówstwa, który jest gromadzony przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. W swoim wystąpieniu podkreślał rolę samorządów lokalnych i regionalnych w tym procesie. Opinia została przyjęta prawie jednogłośnie (jeden głos sprzeciwu) 10 lutego 2016 r.
Czytaj więcej...


Zmiany na 2016 rok w rybołówstwie
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) będzie miało bardzo pracowity rok. Resort planuje zasadnicze zmiany dotychczasowej polityki państwa w odniesieniu do rybołówstwa morskiego. Dotyczyć one będą zasad podziału kwot połowowych, reformę funkcjonowania organów administracji rybackiej, jak i realizację postulatów przedstawicieli sektora rybackiego.
Czytaj więcej…

Konkursy

Zdobądź certyfikat European Language Label
Ruszyła piętnasta edycja European Language Label (ELL). Tegoroczne priorytety to wspieranie różnorodności w szkołach, nieformalna nauka języków oraz język i kultura.
Czytaj więcej…

Nabory wniosków do Inicjatywy EUREKA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że ruszył nabór wniosków na międzynarodowe projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.
Czytaj więcej…

Fundusze

Horizon Prize Food Scanner
9 marca br. mija termin składania wniosków w konkursie Horizon Prize Food Scanner na opracowanie niedrogiego i prostego w użyciu skanera żywności, który pozwoli na szybką i dokładną analizę składu żywności. Nagroda główna to 800 000 euro. Zostaną przyznane też dwie nagrody po 100 000 euro każda. Urządzenie ma przede wszystkim służyć osobom otyłym, z alergiami pokarmowymi i nietolerancją żywności. Życzymy sukcesów!
Czytaj więcej…

Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
Do 15 marca 2016 roku można składać wnioski na Program Standardowych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego, który  wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej. Kwota wsparcia projektów w ramach programu Standardowych Grantów wynosi minimum 6.001 euro. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 80% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji). 
Czytaj więcej…

Eurodesk

Młody. Wykształcony. Bez pracy. Jak zachęcić młodych, by byli przedsiębiorczy?
Opis młodego człowieka, który pomimo wysokiego wykształcenia nie może znaleźć pracy coraz częściej powtarza się w statystykach dotyczących zatrudnienia, nie tylko w Polsce. Jak zachęcić młodych, by byli przedsiębiorczy?
Czytaj więcej…


Międzynarodowa Pokojowa Nagroda Dzieci 2016
Organizacje z całego świata mogą zgłaszać kandydatów i kandydatki do nagrody za najskuteczniejszą walkę na rzecz praw dzieci.
Czytaj więcej…
Polityka młodzieżowa UE- podsumowanie 25 lat
Komisja Europejska podsumowała 25 lat funkcjonowania unijnych programów młodzieżowych i realizacji polityki na rzecz młodych ludzi. W publikacji opisano zarówno idee, które stały się inspiracją do podjęcia działań na rzecz młodzieży, jak i efekty zrealizowanych działań. Celem raportu jest pobudzenie dyskusji na temat tego, w jaki sposób praca z młodzieżą oraz edukacja pozaformalna przyczyniają się do rozwoju edukacji w Europie.
Czytaj więcej…

Program dla Młodych Liderów
Masz od 21 do 26 lat? Wiesz, jak rozwiązać problemy współczesnego świata? Zgłoś się i zdobądź zaproszenie do Brukseli.
Czytaj więcej…

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
pokój 329 (IV piętro, wejście od szklanej windy), ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: europedirect-szczecin.eu, fb: facebook.com/edszczecin

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się


 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.