BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 2(27)/2017, Marzec 2017

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

2(27)/2017
      Marzec 2017

Obywatel: Polak, Europejczyk

Obchody 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich
Sześćdziesiąt lat temu w Rzymie położono podwaliny pod Europę w jej dzisiejszym kształcie i zapoczątkowano tym samym najdłuższy okres pokoju w historii Europy. Traktaty rzymskie dały początek wspólnemu rynkowi, na którym obowiązuje zasada swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Dzięki temu zapewnione zostały odpowiednie warunki dla stabilności i dobrobytu.
Czytaj więcej...

Zanurz się w historii Europy i zostań jej częścią!
Co to znaczy być Europejczykiem? Europa to nie tylko wielcy liderzy - wszyscy jesteśmy częścią europejskiej historii i wszyscy powinniśmy dbać o zachowanie naszego wspólnego dziedzictwa i tożsamości. Przejrzyj kolekcję rodzinnych zdjęć, filmów, nagrań i dokumentów - być może najdziesz coś, co jest świadectwem europejskiej historii i może trafić do "My House of European History" - kolekcji opowieści i świadectw z całej Europy.
Czytaj więcej...

Biała księga Komisji w sprawie przyszłości Europy: Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27
W białej księdze, którą Komisja Europejska przedstawiła 1 marca, nakreślono możliwe scenariusze dotyczące przyszłości Europy. Stoimy w obliczu wielu wyzwań, jakie niesie globalizacja, wpływ nowych technologii na społeczeństwo i zatrudnienie, obawy związane z bezpieczeństwem oraz wzrost populizmu, dlatego nie możemy dać się tym wyzwaniom przytłoczyć, ale musimy wykorzystać możliwości, które z nich wynikają. Biała księga zawiera pięć scenariuszy, które przedstawiają możliwy rozwój sytuacji w Unii. Jaka to będzie sytuacja – zależy od decyzji, które podejmiemy.
Czytaj więcej...

Co nowego w Europejskim Korpusie Solidarności?
Europejski Korpus Solidarności nabiera tempa! W ostatnim miesiącu Rada Europejska ustaliła osobny budżet na działania EKS, ruszył proces akredytacyjny dla organizacji przyjmujących młodych Europejczyków, a także wystartowały konsultacje społeczne, w których można wyrazić swoją opinię nt. kierunku rozwoju Korpusu.
Czytaj więcej...

Erasmus dla młodych przedsiębiorców
Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych Państwach Uczestniczących.
Czytaj więcej...

Erasmus to nie tylko Europa…
… a mówiąc dokładniej, nie tylko Unia Europejska. Od roku 2015/2016 na korytarzach Uniwersytetu Szczecińskiego widać studentów i wykładowców m.in. z Chin, Gruzji, Sri Lanki czy Indonezji i Ukrainy. Dobrze znany studentom program Erasmus+ do tej pory ograniczał się do państw członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji i Macedonii. Dwa lata temu możliwości rozszerzyły się o tzw. kraje partnerskie, czyli niemalże wszystkie pozostałe kraje świata, a zarówno studenci, jak i pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego mogą z takich wyjazdów korzystać.
Czytaj więcej...

Sprawdź, jak się żyje w Europie dzięki aplikacjom Eurostatu
Przedstawiamy Wam dziś trzy ciekawe aplikacje internetowe przygotowane przez Eurostat służące porównywaniu jakości życia w różnych krajach europejskich. Sprawdźcie sami jak funkcjonują: „Mój kraj z bańce”, „Jakość życia” oraz „Młodzi Europejczycy”.
Czytaj więcej...

Trwają debaty europejskie w ramach „Team Europe & the art of debate”
Team Europe & the art of debate to unikatowy cykl turniejów Debat Europejskich, skierowany do studentów uczelni wyższych w siedmiu polskich miastach. 8 marca rozpoczął się etap eliminacji, przeprowadzany niezależnie w każdym z miast. Dzięki nim wyłaniane są po dwie najlepsze drużyny, które zmierzą się w wielkich Debatach Finałowych. Na zwycięzców czeka wyjazd studyjny do Brukseli ufundowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.
Czytaj więcej...

Donald Tusk ponownie przewodniczącym Rady Europejskiej
Rada Europejska ponownie wybrała Donalda Tuska na swojego przewodniczącego. Jego kadencja potrwa 2,5 roku: od 1 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2019 r. Donald Tusk został również ponownie mianowany przewodniczącym szczytów strefy euro na ten sam okres.
Czytaj więcej...

Miasta i regiony UE stawiają czoła wyzwaniu inwestycyjnemu     
Ograniczanie biurokracji, powiększanie wiedzy specjalistycznej w administracji lokalnej i regionalnej, podnoszenie świadomości na temat unijnych narzędzi inwestycji oraz dostosowanie zarządzania gospodarczego pomogą gospodarce europejskiej w uzyskaniu brakujących inwestycji. To jest przekaz przywódców lokalnych i regionalnych, którzy na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w obecności wiceprzewodniczącego EBI Vazila Hudaka przyjęli opinię w sprawie luki inwestycyjnej oraz rezolucję w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na rok 2017.
Czytaj więcej...

Nasze działania

My Erasmus story…
O tym, jak to jest być studentem Erasmusa w Polsce, co dają studia za granicą i jak fantastyczną przygodą jest udział w wymianie – opowiada stażystka Europe Direct – Szczecin, Clara Berthelot.
Czytaj więcej...


Młodzi naukowcy w Szczecinie
Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Szczecinie ugościł uczestników i odwiedzających mnogością wiedzy, naukowej atmosfery i  informacji. 17 marca do Technoparku Pomerania w Szczecinie zawitała młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Pomorza Zachodniego, Pomorza i Wielkopolski, by powalczyć o nominację do krajowego etapu konkursu. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin przygotował stoisko informacyjne, przeprowadził warsztaty ,,Europa dla młodych naukowców” oraz wręczył wyróżnienia 3 wybranych projektom.
Czytaj więcej...

Europe Direct – Szczecin na Giełdach Pracy ABK!
Giełda pracy, organizowana po raz kolejny przez Akademickie Biuro Karier US, to przedsięwzięcie mające na celu stworzenie okazji do spotkania osób poszukujących pracy z firmami poszukującymi pracowników.
Czytaj więcej...


„Parapetówka na Kilińskiego”, czyli Europe Direct – Szczecin w nowej siedzibie
W Walentynki 14 lutego odbyło się otwarcie nowej siedziby Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin oraz Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Zapraszamy na foto galerię z wydarzenia.
Czytaj więcej...

W regionie Morza Bałtyckiego
Nowa siedziba Frontexu w Warszawie
Przedstawiciele Frontexu, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, oraz władz Polski podpisali porozumienie w sprawie siedziby agencji, regulujące jej status prawny i pracowników na terenie Polski. Porozumienie umożliwi również wybudowanie nowej siedziby w Warszawie na gruncie przekazanym przez polski rząd.
Czytaj więcej...
Konkursy

Włącz opcję: Solidarność
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Schumana zapraszają uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych do organizowania lekcji tematycznych poświęconych solidarności.
Czytaj więcej...

Zrób sobie SElfie+
Promuj i inspiruj! Platforma SElfie+ to miejsce stworzone specjalnie dla beneficjentów programu Erasmus+ Edukacja szkolna i służy do prezentowania działań projektowych realizowanych podczas wizyt u zagranicznych partnerów oraz lokalnych inicjatyw.
Czytaj więcej...

Jaki jest plus Twojego Erasmusa?
By uczcić 30. rocznicę istnienia programu Erasmus, Komisja Europejska ogłosiła konkurs na najciekawsze zdjęcie lub film ilustrujący zalety udziału w programie.
Czytaj więcej...


Letnie praktyki w EBI
Chcesz zarobić trochę pieniędzy i zdobyć bezcenne doświadczenie w czołowej europejskiej instytucji finansowej? Europejski Bank Inwestycyjny ma dla Ciebie specjalną ofertę.
Czytaj więcej...

Regio Stars
Ruszył konkurs RegioStars 2017 dla projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich, organizowany corocznie przez Komisję Europejską. Poszukiwane są projekty innowacyjne, oryginalne i inspirujące dla innych. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line do 10 kwietnia 2017r.
Czytaj więcej...

Fundusze

Konkurencja w regionach
263 regiony Unii Europejskiej obejmuje raz trzeci Indeks konkurencyjności regionalnej, opublikowany właśnie przez KE. Analiza zawiera informacje na temat poszczególnych obszarów oraz ich wyników gospodarczych. Konkurencyjność regionalna to zdolność danego regionu do zaoferowania atrakcyjnych i stabilnych warunków dla przedsiębiorstw i mieszkańców.
Czytaj więcej...

CETA wyznacza początek nowej ery w stosunkach między UE a Kanadą
15 lutego br. Parlament Europejski głosował za przyjęciem kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między UE a Kanadą, zamykając tym samym proces ratyfikacji tej umowy na poziomie UE.
Czytaj więcej...


EBI: nowe porozumienie daje większe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zawarł z Santander Consumer Bankiem Polska (SCB) i Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy dotyczące rozwiązań, które nie były wcześniej stosowane na polskim rynku sekurytyzacji i zabezpieczeń gwarancyjnych. Obie operacje finansowania EBI – pozwalające w innowacyjny sposób zwiększyć wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji w Polsce – są objęte gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który stanowi jeden z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską.
Czytaj więcej...

Eurodesk

Erasmus+ Studia? Pomyśl wcześniej!
Marzy ci się semestr studiów za granicą i planujesz wyjazd na Erasmusa? Zaplanuj swoją przygodę z wyprzedzeniem i poznaj wskazówki polskiej studentki na rocznym stypendium w Rzymie.
Czytaj więcej...

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
  Pl. Kilińskiego 3, wejście A, pokój 251, 71-414 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: europedirect-szczecin.eu, fb: facebook.com/edszczecin

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się


 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.