BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 5(36)/2018, Wrzesień/Październik 2018

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

5(36)/2018
      Wrzesień/Październik 2018

Obywatel: Polak, Europejczyk

Czy Polska może być suwerenna w Unii?
W stulecie odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości świętujemy, spieramy się, debatujemy i zadajemy sobie ważne pytania. 100 lat - to przecież niezwykła rocznica, która napawa nas dumą. Jednak radość i duma nie może nam przysłonić trzeźwego spojrzenia na naszą historię. Ostatnie stulecie wypełnione było nie tylko „dobrymi latami” w których nasz kraj się rozwijał, a obywatelom powodziło się dobrze. Na ten czas przypadały też tragedie i burzliwe koleje losu. II wojna światowa, czasy stalinowskie, stan wojenny – to najdramatyczniejsze przykłady tych złych czasów. Dziś możemy powiedzieć, że to przeszłość, zamierzchła historia. Nasz suwerenny kraj się rozwija, należy do znaczących państw w Europie, jest ważnym członkiem Unii Europejskiej i…. tu zaczyna się problem, spór, debata, stawiane są mniej i bardziej istotne pytania.  Jednym z nich jest pytanie o suwerenność naszego kraju w kontekście naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Ten dylemat można streścić w pytaniu „czy członkostwo w UE to uszczerbek na suwerenności czy jej wzmocnienie?
Czytaj więcej...

Najważniejsze plany Europy na najbliższy rok - streszczamy Orędzie o Stanie Unii!

12 września 2018 r. Jean - Claude Juncker ogłosił orędzie podsumowujące obecny stan Unii Europejskiej. Podczas którego zostały przedstawione priorytety na nadchodzący rok oraz wizja tego w jaki sposób UE może kontynuować budowę “bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Europy”. 
Czytaj więcej...


Ustawa o Sądzie Najwyższym niezgodna z prawem Unii. Polska odpowie przed Trybunałem Europejskim
24 września 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Powodem jest naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej, które wynika z nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisja zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do chwili wydania orzeczenia w tej sprawie.
Czytaj więcej...

Koniec ze zmianami czasu
Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowych zmian czasu w Europie w 2019 r., dając państwom członkowskim swobodę decydowania o tym, czy chcą na stałe stosować czas letni czy zimowy. W przeprowadzonych latem tego roku konsultacjach publicznych  84 proc. respondentów opowiedziało się za nieprzestawianiem zegarków. Wniosek Komisji Europejskiej zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zaakceptowania.
Czytaj więcej...

Koniec filmów i muzyki w Internecie?
W środę Parlament przyjął zmienione stanowisko negocjacyjne w sprawie przepisów dotyczących praw autorskich, chroniące małe i makro firmy oraz wolność słowa. Stanowisko Parlamentu przed negocjacjami z państwami członkowskimi, w wyniku których powstanie ostateczna wersja przepisów, przyjęto 438 głosami za, przy 226 głosach przeciw oraz 39 wstrzymujących się od głosu.
Czytaj więcej...

Unia przyszłości: do 2030 roku na drogach tylko elektryczne samochody?
Emisje CO2 z nowych samochodów powinny być zredukowane o 40% , a wzrosnąć powinna liczba pojazdów o zerowej lub niskiej emisji , zdecydowali posłowie w środę 3 października 2018 r. W przyjętym projekcie przepisów, Parlamentarna komisja ds. ochrony środowiska zaproponowała ustanowienie wyższego celu dla redukcji emisji, 40% redukcję emisji ze wszystkich nowych samochodów na terenie UE, do 2030 roku (w porównaniu do 30% celu redukcji emisji zaproponowanego przez Komisję Europejską, w stosunku do 2021 roku), z celem pośrednim, w wysokości 20%, do 2025 roku. W przepisach ustanowiono też podobne cele dotyczące nowych ciężarówek.
Czytaj więcej...

Nasze działania

Młoda Europa
Zakończyliśmy konkurs filmowy Młoda Europa! Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział. Sprawy, które poruszaliście w swoich filmach są nam niezwykle bliskie i jesteśmy dumni, że mogliśmy stworzyć platformę, dzięki której wyraziliście, jakie wartości sprawiają, że Unia jest ważna również dla Was. Postanowiliśmy przyznać dwie nagrody oraz dwa wyróżnienia. Pierwsze miejsce otrzymał Dominik Łajdecki, drugie - Marcin Styborski. Wyróżnienia otrzymali Mateusz Kota i Konrad Miszkiewicz. Gratulujemy i zachęcamy do obejrzenia filmów konkursowych na stronie Europe Direct – Szczecin w zakładce Młoda Europa.
Czytaj więcej...

Demokracja w praktyce
Konferencją z udziałem znakomitych gości podsumowaliśmy akcję "Demokracja w Praktyce", czyli spotkania dla młodzieży szkół średnich o tematyce obywatelskiej. W ramach cyklu młodzi ludzie spotykali się z inspirującymi osobami ze sfery publicznej, oraz brali udział w warsztatach „Konstytucja w moim życiu”. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie ze Szczecina, Choszczna, Kalisza Pomorskiego, Reska, Stargardu.
Czytaj więcej...

Kongres Kobiet z Obszarów Wiejskich
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin pojawił się w ostatnią sobotę na Kongresie Kobiet z Obszarów Wiejskich w Pyrzycach. Wydarzenie było skierowane do wszystkich kobiet z Województwa Zachodniopomorskiego, przede wszystkim jednak do kobiet, które aktywnie działają na terenach swoich wsi. Na sali pojawiło się ok. 150 osób, które brały udział w debatach, przysłuchiwały się wykładom, opowiadały o swojej działalności oraz drogach uzyskiwania wsparcia dla aktywnych kobiet.
Czytaj więcej...

Fundusze
Rozpoczęła się budowa Morskiego Centrum Nauki na Łasztowni
Rozpoczęła się budowa Morskiego Centrum Nauki na Łasztowni. Zaczęto od wyburzania stojącego tu budynku. Efekt inwestycji poznamy w 2021 r. - Obecny etap będzie realizowany przez około dwa miesiące - informuje Tomasz Zagiczek z firmy inżynier kontraktu PM Services Poland. - Kolejny, to usunięcie kolizji instalacji, które są pod ziemią i to zajmie około 4 miesięcy. To spektakularny proces, bardzo skomplikowany. Zakładamy, ze zakończony zostanie w lutym przyszłego roku.
Czytaj więcej...

Finansowanie Ochrony Własności Przemysłowej
W ramach programu Finansowanie Ochrony Własności Przemysłowej mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają dofinansowanie na uzyskanie lub realizację prawa ochrony własności przemysłowej, zakup usług doradczych, realizację patentów lub ochronę praw użytkowych.
Czytaj więcej...

Konkurs grantowy Funduszu Civitates
Funduszu na rzecz demokracji i solidarności w Europie (Civitates) ogłosił kolejny konkurs grantowy. Termin składania koncepcji projektów upływa 30 listopada 2018 r. Funduszu na rzecz demokracji i solidarności w Europie (Civitates) to przedsięwzięcie kilkunastu fundacji eruopejskich i amerykańskich, zainicjowane na konferencji Europejskiego Centrum Fundacji w Warszawie w maju 2017 roku.
Czytaj więcej...
Eurodesk

Sieć Team Europe w Polsce
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przygotowało broszurę przybliżającą działalność polskiej sieci Team Europe. Tworzą ją akademicy, pracownicy think-tanków oraz organizacji publicznych i pozarządowych zajmujący się tematyką Unii Europejskiej. Sieć powołana została przez Komisję Europejską i działa obecnie w 11 krajach członkowskich UE. Polski zespół Team Europe to 45 ekspertów – nauczycieli akademickich, pracowników think-tanków oraz organizacji pozarządowych, przedstawicieli zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.
Czytaj więcej...

Mobilność w ramach programu Erasmus+
Eksperci Trybunału Obrachunkowego ocenili największy europejski program skierowany do młodych ludzi. Stwierdzili, że generuje "wielowymiarową wartość dodaną", ale pomiar jego rezultatów wymaga udoskonalenia. Trybunał ocenił wyniki Erasmusa+ skupiając się w szczególności na mobilności edukacyjnej, na którą przeznaczono ponad połowę środków budżetowych przyznanych na program w latach 2014–2020.
Czytaj więcej...

Time to Move: październik pełen możliwości!
Warsztaty, sesje informacyjne, spotkania sieciujące, dyskusje i wydarzenia kulturalne. Eurodeskowa kampania Time to Move nabiera rozpędu. Wejdź na stronę inicjatywy i sprawdź, co ciekawego dzieje się w twojej okolicy. Organizowana przez sieć Eurodesk – przy wsparciu programu Erasmus+ – kampania Time to Move ma zwrócić uwagę młodych Europejczyków na szanse czekające na nich za granicą oraz popularyzować źródła informacji o międzynarodowej mobilności.
Czytaj więcej...

Konkursy

Odpowiedz na pytania i wygraj nagrody!
Mobilność edukacyjna poszerza horyzonty, pobudza kreatywność, umożliwia naukę języków i rozwój kompetencji międzykulturowych a możliwości wyjazdów jest co niemiara! Aby ulatwić Ci poszukowania Twoich wymarzonych projektów, chcielibyśmy dostosować naszą ofertę do Twoich oczekiwań.
Czytaj więcej...

Offline Challenge – 48 godzin bez sieci
Problem intensywnego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież staje się coraz poważniejszy. Według badań NASK „Nastolatki 3.0” aż ż 93,4% dzieci w wieku 13-17 lat jest dostępnych online cały czas. Ponad 30% nastolatków przegląda internet za pośrednictwem swojego telefonu powyżej 5 godzin na dobę.
Większość z nich przejawia symptomy dysfunkcyjnego korzystania z Internetu: 83,2% badanych deklaruje, że zdarzyło im się przebywać w sieci dłużej niż planowali, a 29,8%, że zdarzyło im się przedkładać korzystanie z sieci ponad obowiązki szkolne. Dla 66,4% respondentów internet jest środkiem na poprawienie złego nastroju.
Czytaj więcej...

W regionie Morza Bałtyckiego

Konferencja BSSSC w Gdańsku
Mieszkańcy państw bałtyckich spotkali się podczas konferencji Baltic Sea States Subregional Cooperation. Rozmawiać o solidarności, międzynarodowej współpracy oraz rozwoju morskiej i ekologicznej gospodarki. W specjalnej sesji wezieła też udział młodzież z różnych krajów, która zaangażowana jest w projekt „Bardzo wspólny świat".
Konferencja BSSSC odbyła się w dniach 10-12 września 2018 r. w Gdańsku. Wzięło w niej udział ponad 170 osób: przedstawicieli regionów, miast, ale także instytucji oraz organizacji bałtyckich i europejskich.
Czytaj więcej...

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
  Pl. Kilińskiego 3, wejście A, pokój 251, 71-414 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: europedirect-szczecin.eu, fb: facebook.com/edszczecin

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się


 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.