BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 2(39)/2019, Marzec/Kwiecień 2019

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN


Już 26 maja Polacy po raz kolejny będą mieli okazję do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ilu z nas wie czym w ogóle zajmuje się Parlament? Ilu z nas rozumie zasadę wyborów posłów? Ilu z nas zna program partii zasiadających w Europarlamencie? W tym wydaniu Biuletynu Europejskiego postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania!

2(39)/2019
      Marzec/Kwiecień 2019

Obywatel, Polak, Europejczyk

Jak zostać posłem?
Wybory europejskie odbywają się co pięć lat. Poprzednie wybory odbyły się w dniach 22–25 maja 2014 r. Natomiast najbliższe głosowanie odbędzie się w dniach 23–26 maja 2019, w  Polsce dokładnie 26 maja.
Każde państwo członkowie ma ustaloną wcześniej liczbę eurodeputowanych, łączna ich liczba wynosi 751. Odejście 73 posłów brytyjskich spowodowało zmniejszenie liczby posłów z 751 do 705 przez Parlament Europejski oraz Radę. Zmiana zostanie wprowadzona od najbliższych wyborów, tj. 26 maja 2019 roku. Część miejsc po posłach brytyjskich zostanie przydzielona krajom, które miały ich nieznaczną ilość.
Czytaj więcej...

Wszystkie wcielenia Parlamentu Europejskiego - dr Bogna Baczyńska
W przededniu   kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego sytuacja w Europie przedstawia dość skomplikowany, mozaikowy obraz. Do mniejszych lub większych problemów społeczno-gospodarczych poszczególnych krajów dochodzą ogólnoeuropejskie zagrożenia. Choć kryzys migracyjny wyraźnie maleje, to mimo wszystko  w najbliższych latach stanowić będzie jedno z największych wyzwań w zjednoczonej Europie.
Czytaj więcej...

Wybory Europejskie bliżej obywateli!
Strona www.wybory-europejskie.eu promuje wybory do Parlamentu Europejskiego, wyjaśnia w jaki sposób głosować, na jakich zasadach odbywają się wybory, jak wygląda głosowanie za granicą oraz zachęca do wzięcia udziału w głosowaniu, które odbędzie się 26 maja 2019 roku. Parlament Europejski po raz pierwszy zaproponował tego typu narzędzie!
Zasady głosowania w każdym kraju objaśniono za pomocą zestawu pytań i odpowiedzi na nie, umożliwiając obywatelom jasne, ogólnodostępne i nieskomplikowane zapoznanie się z zasadami wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj więcej...

Tym razem głosujesz?
„Tym razem głosuję” jest kampanią informacyjną, która zmierza do stworzenia społeczności pełnej obywateli, zaangażowanych w sprawy Unii Europejskiej, w przyszłość Europy, takich którzy rozumieją jak ważny jest udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 roku. Kampania ma na celu informowanie i przekonywanie innych do wspólnego głosowania.
Kampania nie wspiera żadnej partii, kandydatów na posłów, czy ruchu politycznego. Promuje Parlament Europejski, jego rolę i znaczenie wyborów, które są możliwością zdecydowania, w którą stronę będzie zmierzać Europa. Parlament jest jedyną taką instytucją Unii Europejskiej, która umożliwia wybór kierunku Europy bezpośrednio obywatelom.
Czytaj więcej...

Frakcje w Parlamencie Europejskim: znajdź swoją!
Parlament Europejski liczy obecnie 751 eurodeputowanych[3], sprawujących mandat wolny, wybieranych na pięcioletnią kadencję. W Polsce w stosunku do członków PE używa się potocznie określenia „europarlamentarzysta”, „eurodeputowany” lub „europoseł”, a oficjalne określenie brzmi: „poseł do Parlamentu Europejskiego”.
Parlament Składa się z ośmiu frakcji politycznych, zrzeszających poszczególne grupy polityczne, które odpowiadają głównym ideologiom i założeniom frakcji. Dziewiątą frakcją są Niezrzeszeni, złożona z posłów, którzy nie identyfikują się z żadną frakcją. Każda z frakcji została przedstawiona i scharakteryzowana w postaci infografiki, umieszczanej na Fanpage’u, na Facebooku Punktu Informacyjnego Europe Direct – Szczecin, w każdy wtorek, od 12 marca 2019 roku.
Czytaj więcej...

Nasze działania

Dialog Obywatelski z Iwoną Lisztwan
Po co nam ta Unia Europejska?
,,Unia Europejska rodzi się jako projekt marzeń, w tym całym trudzie rodzi się wszystko’’.
Do tej pory odbyło się ponad 1500 Dialogów Obywatelski. Najwięcej w Polsce, ponad 150 razy.
Dialog Obywatelski stanowi trzon debat o przyszłości Europy. Wszyscy członkowie Komisji Junckera odwiedzili regiony i miasta w całej Europie, by prowadzić dialogi z obywatelami oraz aby wysłuchać ich poglądów i oczekiwań dotyczących przyszłości Unii. Stworzona przez Komisję sieć Europe Direct także kontaktowała się z obywatelami, aby zebrać ich poglądy i obawy co do przyszłości naszego kontynentu w nadchodzących latach.
Czytaj więcej...

Spotkanie z Szefem Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu - Łukaszem Kemparą
Wybory do Parlamentu Europejskiego są niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem 2019 roku z perspektywy wszystkich osób, dla których ważna jest Unia Europejska. W związku z tym Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin od stycznia organizuje spotkania dotyczące wyborów, na które zaproszeni są eksperci i ważne postaci z dziedziny polityki europejskiej. W kwietniu naszym gościem był Łukasz Kempara – Szef Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.
Czytaj więcej...

Eurodesk
Akademia (młodych) Liderów
Akademia Liderów to program szkoleniowo-stypendialny dla młodych osób, które chcą nauczyć się prowadzić samodzielnie projekty społeczne. W programie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w wieku 16 – 20 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce oraz są zaangażowani w inicjatywy na rzecz swoich społeczności, np. działają w samorządach szkolnych, harcerstwie, parafii itp.
Aby zostać słuchaczem Akademii, należy opisać swój pomysł na projekt o tematyce społecznej lub historycznej i do 20 maja wypełnić formularz zgłoszeniowy. Można zgłaszać się samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych.
Czytaj więcej...

Program RITA „Przemiany w Regionie”
Jest to program dofinansowania najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych Programem.
Zgłaszane projekty powinny skupiać się na działaniach doprowadzających do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych Programem.
Czytaj więcej...

Gaude Polonia - stypendia
Program stypendialny Ministra Kultury „Gaude Polonia” skierowany jest w pierwszej kolejności do kandydatów z Białorusi i Ukrainy. Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach: film; fotografia; historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru; konserwacja dzieł sztuki; literatura/ przekład; muzealnictwo; muzyka; sztuki wizualne; teatr.
O stypendium mogą starać się plastycy, literaci, tłumacze z języka polskiego, muzycy, filmowcy, krytycy sztuki, krytycy literatury, specjaliści zajmujący się ochroną zabytków, muzealnicy.
Czytaj więcej...
Konkursy

European Youth Award
W konkursie European Youth Award o nagrodę dla najlepszego europejskiego projektu cyfrowego mogą powalczyć m.in. studenci z innowacyjnymi pomysłami, twórcy startupów, projektanci czy dziennikarze. Można zgłaszać np. aplikacje, strony internetowe czy gry na telefon. Ograniczeniem uczestników jest wiek do 33 lat.
Uczestnicy mogą wybierać spośród 8 kategorii.
Czytaj więcej...

EDUinspirator
Wystartowała kolejna edycja konkursu EDUinspirator. Jeśli byłeś uczestnikiem projektów edukacyjnych realizowanych w ramach programów unijnych i zdobyłeś nowe kwalifikacje, jeśli zajmujesz się edukacją i wykorzystujesz zdobyte umiejętności, by zachęcać innych do działania, ten konkurs jest dla Ciebie!
Hasłem tegorocznego konkursu jest: „DZIAŁAM I INSPIRUJĘ!”.
Czytaj więcej...

Młodzi ekonomiści do piór!
Zadanie konkursowe dla doktorantów i młodych doktorów polega na napisaniu eseju (max. 15 tys. słów) o tematyce związanej z handlem międzynarodowym. Do zgłoszenia należy również dołączyć swoje CV. Nagrodą dla zwycięzcy jest 5 tysięcy franków szwajcarskich od Międzynarodowej Organizacji Handlu. Esej autora zostanie opublikowany w jednym z periodyków WTO.
Uczestnicy powinni być studentami studiów doktoranckich i mieć nie więcej niż 30 lat lub posiadać tytuł doktora obroniony nie wcześniej niż 2 lata temu.
Czytaj więcej...

Konkurs Selfie+
Ruszyła kolejna edycja konkursu fotograficznego, w którym mogą wziąć udział osoby, realizujące projekt finansowany z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Do wygrania są aparaty fotograficzne.
Konkurs jest doskonałą okazją do przedstawienia rezultatów swoich działań.
Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny Cedefop
Europejskie Centrum Edukacji Zawodowej ogłosiło kolejną edycję konkursu fotograficznego dla uczniów szkół zawodowych. Do wygrania wyjazd do Helsinek i Salonik. W konkursie mogą brać udział zespoły maksymalnie cztero-osobowe. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu autorskiego fotoreportażu dotyczącego kształcenia zawodowego.
Czytaj więcej...

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
  Pl. Kilińskiego 3, wejście A, pokój 251, 71-414 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: europedirect-szczecin.eu, fb: facebook.com/edszczecin

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się


 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.