BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 4(47)/2020, Maj/Czerwiec 2020

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

4(47)/2020
      Maj/Czerwiec 2020

Obywatel, Polak, Europejczyk

Next Generation EU – trzy filary nowej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027
Zewnętrzne efekty kryzysu pandemii COVID-19 są silnie odczuwane we wszystkich krajach na świecie. Kryzys związany z wirusem zmienił funkcjonowanie społeczeństw państw członkowskich UE, a w Europie postawił pod znakiem zapytania rzeczy, które wydawały się niezmienne: jednolity rynek wymaga odbudowy, cztery swobody wspólnego rynku (przepływ towarów, usług, kapitału i osób) wymagają pełnego przywrócenia, a warunki działalności gospodarczej muszą znów stać się równe dla wszystkich.
Czytaj więcej...

Odbudowa gospodarki w ramach Next Generation EU
Przezwyciężanie negatywnych skutków kryzysu związanego z wybuchem epidemii COVID-19 będzie polegało na współpracy działań krajowych ze szczeblem unijnym. Budżet UE ma wyjątkowy potencjał aktywizacji sprawiedliwej odbudowy społeczno-gospodarczej, naprawy i ożywienia jednolitego rynku, zagwarantowania równych warunków działania oraz wsparcia pilnych inwestycji, w szczególności w transformację ekologiczną i cyfrową, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłego dobrobytu i odporności Europy.
Czytaj więcej...

Re-open EU: Komisja uruchamia stronę internetową w celu bezpiecznego wznowienia podróży i turystyki w UE
W dniu 15 czerwca 2020 r. Komisja uruchomiła „Re-open EU" - platformę internetową, która ma pomóc w bezpiecznym wznowieniu podróży i turystyki w całej Europie. Zapewni ona informacje w czasie rzeczywistym na temat granic i dostępnych środków transportu oraz usług turystycznych w państwach członkowskich. Na stronie Re-open EU znajdą się praktyczne informacje dostarczane przez państwa człon-kowskie na temat ograniczeń w podróżowaniu, zdrowia publicznego i środków bezpieczeń-stwa, takich jak niezbędny odstęp między osobami czy obowiązek noszenia maseczek, oraz inne przydatne informacje dotyczące unijnych i krajowych ofert turystycznych.
Czytaj więcej...

Prezydencja w Radzie UE – koniec półrocza Chorwacji, czas na Niemcy
Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE. Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują trójkami. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa trzech państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Obecna grupa, działająca do końca czerwca, składa się z Rumunii, Finlandii i Chorwacji. Z dniem 1 lipca następuje zmiana prezydencji: Niemcy obejmują ją na sześć kolejnych miesięcy, tworząc trio z Portugalią i Słowenią. Co ciekawe, Niemcy obejmą przewodnictwo już po raz 13 w historii UE.
Czytaj więcej...

Nasze działania

Dzień Europy
Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Co roku z tej okazji w całej Europie odbywały się parady, spotkania oraz wydarzenia plenerowe dla wszystkich obywateli UE.
Czytaj więcej...

Nasza Europa – zabawa i nauka dla dzieci
Polecamy nauczycielom i rodzicom najmłodszych dzieci broszurki Nasza Europa i Nasza Europa 2 wydane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Mamy do rozdania broszury w wersji papierowej. Znajdują się tam proste zabawy dla dzieci, dzięki którym dowiedzą się one podstawowych informacji o Europie. Łącząc kropki, kolorując, rozwiązując rebusy i przemierzając labirynty dzieci dowiedzą się między innymi jak wygląda flaga Unii Europejskiej, co to jest Euro, które kraje europejskie należą do Unii Europejskiej.
Czytaj więcej...
Plany Europe Direct – Szczecin
W ciągu ostatnich miesięcy, jak większość z nas przeszliśmy w tryb pracy zdalnej. Organizowaliśmy eurolekcje on-line, uaktualnialiśmy stronę internetową i tworzyliśmy biuletyny. Bardzo nam brakuje bezpośredniego kontaktu z Wami i nie możemy się doczekać organizacji imprez plenerowych oraz uczestnictwa w innych wydarzeniach. O ile sytuacja na to pozwoli mamy już plany na najbliższe miesiące. 18 lipca zaprosimy dzieci wraz z rodzicami do udziału w Europejskim Eko Pikniku. Zacznijcie już trenować bieganie. II Bieg Pomorze Zachodnie dla Europy odbędzie się 13 września 2020 r. Szczegóły obu wydarzeń będą się ukazywać na bieżąco na naszym profilu na Facebooku.

Eurodesk
Młode gwiazdy Europy
W czasie, kiedy wszystkie obiekty koncertowe pozostają zamknięte, platforma Liveurope promuje wschodzących artystów europejskich przez internet. Liveurope to inicjatywa, która prezentuje najbardziej obiecujących nowych artystów z naszego kontynentu. Platforma działa jako znak jakości przyznawany klubom muzycznym żywo zaangażowanym w promowanie europejskiej różnorodności. Celem Liveurope jest promocja młodych europejskich twórców muzyki na całym kontynencie i pomoc w dotarciu do nowych odbiorców. Platforma Liveurope, założona w 2014 roku, jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą w Europie. Jej działania wspierane są środkami programu Kreatywna Europa. Nowi artyści prezentowani są na platformie w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 11:00.
Czytaj więcej...


Stop mowie nienawiści w sieci
Rada Europy opublikowała nową wersję podręcznika, który porusza kwestie mowy nienawiści i praw człowieka. "Bookmarks – a manual for combating hate speech online through human rights education" to druga edycja podręcznika z 2014 r., stworzonego przez organizację No Hate Speech Movement. Najważniejszą częścią publikacji są przykłady ćwiczeń, które budują świadomość młodzieży na temat mowy nienawiści i sposobów radzenia sobie z nią. Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do osób, które pracują z młodzieżą w wieku 13-18 lat.

Jak dobrze zorganizować wydarzenie online?
Dzięki poradnikowi od European Youth Forum zorganizowane przez Ciebie wirtualne wydarzenie będzie miało większy wpływ i zasięg! Twórcy publikacji zachęcają, żeby przestać traktować wydarzenia online jako ograniczenia i skupić się na ich pozytywnych efektach. Przykład? Możesz trafić do dużo szerszej grupy odbiorców, niż w przypadku spotkania fizycznego. W publikacji Online Events Toolkit znajdziesz listę programów, które umożliwiają zorganizowanie spotkania online, a także dowiesz się, jak promować wydarzenie w sieci.
Poradnik

Młody Europejczyk 2020 wybrany!
Tegoroczną laureatką została Bułgarka – 23-letnia Maria Atanasova, która działa na rzecz młodych Romów. Maria pracuje jako mentorka dla dzieci i młodzieży, jest także członkinią Romskiej Sieci Młodych Wolontariuszy. Maria na własnej skórze doświadczyła dyskryminacji: „Romki często umieszczane są na oddzielnych oddziałach położniczych, tak żeby oddzielić je od innych kobiet. Dyskryminacja Romów zaczyna się dosłownie od samego urodzenia”. Co roku organizacja Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa nagradza jednego młodego Europejczyka, który wyróżnia się swoją wolontaryjną pracą na rzecz integracji europejskiej. Zwycięzca otrzymuje 5000 euro, które może przeznaczyć na sfinansowanie swojego projektu lub staż w instytucji unijnej.
Czytaj więcej...
Konkursy

Nabory na granty i stypendia EURAXESS dla naukowców na różnych etapach kariery
EURAXESS Polska (LINK: https://www.euraxess.pl/pl) jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej oraz z przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na czerwiec 2020r., umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim - TUTAJ. Stypendia są dostępne dla naukowców na każdym etapie kariery zawodowej i prowadzących badania w różnych dziedzinach.

Dofinansowanie NGO na rzecz ochrony ekosystemów – do 3 sierpnia
Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)”. Celem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy” jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę ekosystemów, mapowanie i ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.
Czytaj więcej...

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19
Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych. Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r. do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia (30.09 br).
Czytaj więcej...


Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw
15 czerwca ruszył nabór na dofinansowanie pomocy średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Wnioskodawcą może być przedsiębiorca, który w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
Czytaj więcej...

Nowy start – oferta dofinansowania dla przedsiębiorców
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:
- przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego,
- przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy.
Czytaj więcej...

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
  Pl. Kilińskiego 3, wejście A, pokój 251, 71-414 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: europedirect-szczecin.eu, fb: facebook.com/edszczecin

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się


 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.