BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 6(49)/2020, Październik/Listopad/Grudzień 2020

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

6(49)/2020
      Październik/Listopad/Grudzień 2020

Obywatel, Polak, Europejczyk
Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności: inwestowanie w przyszłe pokolenia Europy 
Komisja opublikowała sprawozdanie roczne za 2019 r. dotyczące programu Erasmus+, w którym wykazano, że program ten w pełni osiągnął swoje cele na ten rok, przy realizacji na wysokim poziomie i skutecznym wykorzystaniu środków finansowych. Całkowity budżet programu Erasmus+ wzrasta z roku na rok. W 2019 r. wyniósł on 3,37 mld euro, o 547 mln euro więcej niż w 2018 r., co oznacza wzrost o 20 proc. Dzięki temu budżetowi Erasmus+ wsparł prawie 940 tys. doświadczeń edukacyjnych za granicą, a także zapewnił finansowanie około 25 tys. projektów i 111 tys. organizacji. 
Czytaj więcej...

Nowa strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowe przepisy mające na celu zwiększenie odporności fizycznych i cyfrowych podmiotów krytycznych 
Komisja oraz Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawiają nową strategię UE w zakresie cyberbezpieczeństwa. Strategia ta, jako kluczowy element kształtowania cyfrowej przyszłości Europyplanu odbudowy dla Europy i strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa, wzmocni zbiorową odporność Europy na zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa i pomoże zapewnić wszystkim obywatelom i firmom możliwość pełnego korzystania z wiarygodnych i sprawdzonych usług i narzędzi cyfrowych. Niezależnie od tego, czy Europejczycy korzystają z urządzeń podłączonych do internetu, sieci elektroenergetycznej, czy też z banków, samolotów, administracji publicznej i szpitali, powinni mieć zaufanie, że są chronieni przed cyberzagrożeniami. 
Czytaj więcej...

Priorytety UE na nadchodzące lata: wspólny program odbudowy gospodarczej i odnowionego dynamizmu. Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027 
Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli i kanclerz Angela Merkel w imieniu prezydencji Rady podpisali 17 grudnia 2020 r. wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych na 2021 r. W deklaracji potwierdzono zobowiązanie trzech instytucji do szybkiego przyjęcia wniosków ustawodawczych niezbędnych do przeprowadzenia odbudowy UE po pandemii COVID-19, korzystając jednocześnie z możliwości, jakie stwarza podwójna transformacja klimatyczna i cyfrowa. Przewodnicząca Ursula von der Leyen, przewodniczący David Sassoli i kanclerz Angela Merkel podpisali również pierwsze w historii wspólne konkluzje w sprawie celów i priorytetów politycznych na lata 2020−2024. Wyrazili w nich zgodę na realizację ambitnego programu politycznego i legislacyjnego na rzecz odbudowy i odnowionego dynamizmu do 2024 r.
Czytaj więcej... 

Fundamentalna transformacja transportu: Komisja przedstawia swój plan na rzecz zielonej, inteligentnej i przystępnej cenowo mobilności 
Komisja Europejska przedstawiła swoją strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności wraz z planem działania składającym się z 82 inicjatyw, który będzie ukierunkowywał prace w ciągu najbliższych czterech lat. Strategia ta stanowi podstawę transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększenia odporności unijnego systemu transportu na przyszłe kryzysy. Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie dzięki inteligentnemu, konkurencyjnemu, bezpiecznemu, dostępnemu i przystępnemu cenowo systemowi transportu emisje zmniejszą się o 90 proc. do 2050r. 
Czytaj więcej... 
Nasze działania
Konkurs dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Celem konkursu dla studentów WPiA US "Wydziałowy Moot Court – Symulacja rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej" było poznanie możliwości zastosowania różnych instrumentów prawa międzynarodowego w praktyce, poznanie orzecznictwa międzynarodowego i stosowanie go w praktyce, analiza doktryny prawa międzynarodowego, kształcenie umiejętności wystąpień publicznych, popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej.
Czytaj więcej...
 
V Zachodniopomorski Kongres Oświatowy
Konsultatka Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin, Katarzyna Henschke-Ozga, wzięła udział w V edycji Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego z wystąpieniem zatytułowanym "Edukacja europejska w szkole".
Tegoroczna edycja kongresu odbyła się 27 listopada 2020 r. ta podejmowała trudne tematy oświatowe związane z aktualną sytuacją epidemiczną. Funkcjonowanie oświaty w dobie pandemii rodzi wiele pytań i wątpliwości wśród nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. Jest także niemałym wyzwaniem dla władz samorządowych.
Materiały pokonferencyjne

Mini Festiwal Mobilności 24 X 2020
W sobotę 24 października 2020 r. odbył się Mini Festiwalu Mobilności (Online), zorganizowany w ramach akcji "Time to move" przy współpracy lokalnego biura Eurodesk, Sekretariatu ds. Młodzieży WZP, Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin oraz Stowarzyszenie Polites.
Festiwal odbył się w dwóch językach – polskim i angielskim. Celem festiwalu było podnoszenie świadomości wśród młodych społeczności na temat Unii Europejskiej. 
Czytaj więcej…
Eurodesk
Porozumienie na szczycie
11 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 mld euro, nowy program Erasmus+ będzie nie tylko bardziej inkluzywny i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny. 
Na nową perspektywę programu Europejski Korpus Solidarności w latach 2021-2027, Komisja Europejska przeznaczyła ponad 1 mld euro. Szacuje się, że dzięki tym środkom co najmniej 270 000 młodych Europejczyków weźmie udział w projektach wolontariatu, rozwiązując problemy społeczne i humanitarne, a także tworząc własne projekty solidarnościowe.
Czytaj więcej... 

Gdańsk Europejską Stolicą Wolontariatu 2022
Gdańsk jest pierwszym polskim zwycięzcą w historii konkursu, organizowanego od 2013 r.
Jurorzy docenili Gdańsk za działalność promocyjną na rzecz wolontariatu, współpracę pomiędzy urzędem miasta, Regionalnym Centrum Wolontariatu i mieszkańcami, a także za strategię działań na przyszłe lata. Konkurentami Gdańska były trzy inne miasta: Madryt (Hiszpania), Izmir (Turcja) oraz Gorizia (Włochy). W 2020 r. Europejską Stolicą Wolontariatu jest Padwa (Włochy).
Nagrodę przyznaje Europejskie Centrum Wolontariatu – beneficjent programu „Europa dla obywateli”. Jej celem jest docenienie i promowanie lokalnego wolontariatu. 
Czytaj więcej... 

Europejski Pakt na rzecz klimatu
Nowa inicjatywa zaprasza obywateli, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Europejski Pakt na rzecz Klimatu ma na celu informowanie, inspirowanie i wspieranie współpracy między osobami i organizacjami. 
W jego ramach mogą ze sobą współdziałać władze krajowe, regionalne i lokalne, przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, organizacje zajmujące się badaniami naukowymi i innowacjami, grupy konsumentów i osoby prywatne. W debatach, konsultacjach publicznych czy pozostałych wydarzeniach może wziąć udział każdy zainteresowany.
Europejski Pakt na rzecz Klimatu jest częścią strategii Europejskiego Zielonego Ładu. 
Czytaj więcej... 

Ruszył nowy Europejski Portal Młodzieżowy
Prosty w obsłudze i odpowiadający na potrzeby młodych ludzi – tak po zmianach prezentuje się Europejski Portal Młodzieżowy!  Jego nową odsłonę zaprezentowała komisarz Mariya Gabriel. Nowy Europejski Portal Młodzieżowy ma za zadanie przybliżyć młodym ludziom działanie UE i zachęcić ich do działania. 
Czytaj więcej...
Konkursy
Nagroda Roberta Schumana 
Jakie działania mogą podjąć europejskie kraje na rzecz integracji? Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone w wysokości od 1000 do 5000 euro.  Konkurs organizowany jest z okazji 70. rocznicy podpisania traktatu paryskiego. Zadanie konkursowe polega na napisaniu tekstu z propozycjami przyszłych działań na rzecz tworzenia wspólnej unii, które przez następne 70 lat mogą podjąć kraje europejskie. 
Teksty muszą być napisane w jednym z języków, którymi posługiwał się Robert Schuman (francuskim, niemieckim, luksemburskim lub angielskim), a ich objętość powinna wynosić 2,5 strony.
Termin zgłoszeń: 2 luty 2021 r.
Czytaj więcej...

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego
Masz w portfolio ciekawy projekt integrujący Europejczyków? Powalcz o ponad 30 tysięcy złotych! Projekty można zgłaszać indywidualnie lub, najlepiej, grupowo. Powinny one propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, budzić wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji oraz proponować młodym ludziom w Europie wzorce postępowania i dawać praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty.
Projekt powinien być właśnie realizowany lub powinien się zakończyć w okresie od 1 stycznia 2020 do 1 lutego 2021. Konkurs jest skierowany do osób w wieku 16-30 lat.
Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 7500 euro, dla drugiego miejsca 5000 euro, dla trzeciego miejsca 2500 euro.
Termin zgłoszeń: 1 luty 2021 r. 
Czytaj więcej... 

Matematyka Bez Granic 
Czy Twoja klasa matematykę ma w małym palcu? Zgłoście się do międzynarodowego konkursu organizowanego pod patronatem Rady Europy.
Do rozwiązania jest, w zależności od kategorii wiekowej uczniów, kilka zadań matematycznych, z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych. 
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: Junior - dla uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych oraz Senior - dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły. Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych. 
Czytaj więcej...

Badania na rynek - konkurs ogólny dla MŚP
Konkurs organizowany przez PARP. Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
  Pl. Kilińskiego 3, wejście A, pokój 251, 71-414 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: europedirect-szczecin.eu, fb: facebook.com/edszczecin

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się


 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.