Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Komisja Europejska przedstawiła swoje propozycje dotyczące formuły konferencji w sprawie przyszłości Europy, która ma rozpocząć się w Dniu Europy, 9 maja 2020 r., i potrwać dwa lata. Przyjęty komunikat stanowi wkład Komisji w ożywioną już dyskusję na temat konferencji w sprawie przyszłości Europy. W swoich wytycznych politycznych przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała konferencję jako projekt, który ma zapewnić Europejczykom więcej możliwości wpływania na to, czym zajmuje się Unia, oraz jak służy ona swoim obywatelom.

Czytaj więcej...

Discover EU

Około 20 tys. 18-latków otrzyma bilety wieloprzejazdowe w ramach czwartej i ostatniej edycji konkursu DiscoverEU, w której wzięło udział prawie 75 tys. młodych ludzi z całej Europy. Ci młodzi Europejczycy, wybrani na podstawie ustalonych kryteriów konkursowych i z uwzględnieniem limitów biletów na każdy kraj UE, będą mogli odbyć maksymalnie 30-dniową podróż między 1 kwietnia a 31 października 2020 r.

Czytaj więcej...

Komisja przedstawia pierwsze idee dotyczące zbudowania silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji

Komisja przedstawiła wczoraj komunikat dotyczący zbudowania silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji. W komunikacie określono, w jaki sposób polityka społeczna pomoże w pokonywaniu wyzwań i w wykorzystywaniu istniejących możliwości. Zaproponowano w nim działania na szczeblu UE, które zostaną podjęte w nadchodzących miesiącach, a także zwrócono się o opinie na temat dalszych działań, jakie należy podjąć na wszystkich szczeblach w obszarze zatrudnienia i praw socjalnych. Już dzisiaj Komisja rozpoczyna pierwszy etap konsultacji z partnerami społecznymi – przedsiębiorstwami i związkami zawodowymi – w sprawie sprawiedliwych płac minimalnych dla pracowników w całej UE.

Czytaj więcej...

Finansowanie zielonej transformacji

Do 2050 r. Unia Europejska jest zdecydowana stać się pierwszym na świecie blokiem państw neutralnych dla klimatu. Wymaga to znacznych inwestycji zarówno ze strony UE i krajowego sektora publicznego, jak i sektora prywatnego. Przedstawiony we wtorek plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – zmobilizuje inwestycje publiczne i pomoże uruchomić fundusze prywatne przy pomocy unijnych instrumentów finansowych, w szczególności InvestEU, prowadząc do inwestycji o wartości co najmniej 1 bln euro.

Czytaj więcej...

Mniej niż połowa podróżnych z UE zna prawa pasażerów w UE

Komisja Europejska opublikowała wyniki Eurobarometru dot. praw pasażerów w UE. Z badania wynika, że 43 proc. obywateli UE korzystających w ciągu ostatnich 12 miesięcy z transportu lotniczego, kolejowego (pasażerskiego na dużych odległościach), autokarowego / autobusowego, morskiego wie, że UE ustanowiła prawa pasażerów.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.